3 OLIKA SÄTT DIN INFLUENCER MARKETING KOMMER ATT VISA RESULTAT PÅ

Att sätta upp tydliga mål och KPI:er för din influencer marketing är nödvändigt ur många aspekter – inte minst för att kunna mäta tydlig ROI på din insats. Här är tre huvudsakliga sätt att mäta influencer marketing och kunna se resultat på din satsning – om du gör rätt från [...]