INFLUENCER MARKETING

– DATADRIVET OCH RESULTATFOKUSERAT

INFLUENCER MARKETING
– DATADRIVET OCH RESULTATFOKUSERAT

VI HAR GENOMFÖRT ÖVER 20 000 INFLUENCER MARKETING-AKTIVERINGAR MED VARUMÄRKEN FRÅN HELA VÄRLDEN – OCH VI GARANTERAR RESULTAT.

Cure Media hjälper företag att nå mätbara resultat genom strategisk och datadriven influencer marketing. Vårt AI-baserade verktyg används globalt av några av världens mest framgångsrika varumärken, för att skala deras influencer-aktiveringar och optimera resultat.

LADDA NER VÅR NYA RAPPORT:

INFLUENCER MARKETING
UNDER (OCH EFTER) COVID-19
– MED FOKUS PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

1. INFLUENCER MARKETING-STRATEGI

Gör influencer marketing till en integrerad
del av mediemixen.

Gör influencer marketing till en integrerad del av mediemixen.

Tillsammans går vi igenom era övergripande affärsmål och hur influencer marknadsföring ska hjälpa er att uppnå dessa, som en del i er totala mediamix. Vi fastställer er målgrupp och perioden som profilerna ska publicera och aktivera sina följare. Vi hjälper er även att definiera relevanta och mätbara KPI:er, för att så småningom kunna mäta effekten av er investering.

Steg 1: sätt strategin för din influencer-aktivering
Steg 2: vi tar fram ett kreativt koncept för din aktivering

2. KREATIVT KONCEPT & PROJEKTLEDNING

Få tillgång till detaljerad målgruppsdata
och ta datadrivna beslut.

Få tillgång till detaljerad målgruppsdata och ta datadrivna beslut.

Med hjälp av vår AI-baserade teknik samt erfarenhet och data från 20 000+ influencer-aktiveringar identifierar vi relevanta influencers som passar ert varumärke samt når er målgrupp. Vi rekommenderar här även vilka plattformar som ska aktiveras, utifrån er målgrupp. Vårt Creative team hjälper er att ta fram det kreativa konceptet, och vårt Operations team projektleder hela processen, med alltifrån godkännande av utkast till schemaläggning av inlägg.

3. AKTIVERINGSSTART

Följ din influencer marketing och mät resultat i realtid.

Följ din influencer marketing och mät resultat i realtid.

När din aktivering är igång koordinerar och genomför vi hela processen i nära kontakt med utvalda influencers. I vårt verktyg har du direkt access till alla inlägg, samt möjlighet att mäta era KPI:er och följa resultatet i realtid. När du vill – dygnet runt.

Steg 3: följ din influencer marketing och mät resultat i realtid
Steg 4: löpande uppföljning och datadriven optimering - för att maximera din investering

4. MÄTNING & OPTIMERING

Löpande uppföljning och datadriven optimering – för att maximera din investering i influencer marketing.

Löpande uppföljning och datadriven optimering – för att maximera din investering i influencer marketing.

Vi följer kontinuerligt upp mot uppsatta KPI:er samt rapporterar insikter om resultatutveckling och allt content som har publicerats. Exempel på KPI:er vi mäter här är räckvidd och visningar, engagemang, samt trafik till landningssida och försäljning.

VAD ÄR INFLUENCER MARKETING?

Influencer marketing är en av världens snabbast växande och mest framgångsrika marknadsföringsmetoder. Det är idag en global mångmiljardindustri som har visat sig vara en stor bidragande orsak till att företag och varumärken kan växa och etablera sig betydligt snabbare än vad som var möjligt för bara några år sedan. Metodiken grundar sig i människans beteende att föredra rekommendationer från likasinnade människor snarare än traditionell reklam. I marknadsföring används kanalen i syfte att stärka varumärkeskännedom och driva försäljning – oavsett målsättning har det visat sig att influencer marknadsföring är ett oerhört kraftfullt verktyg.

Influencer marketing kan äga rum på många olika plattformar, exempelvis på Instagram, Youtube, TikTok eller i personliga bloggar.

VARFÖR SAMARBETA MED INFLUENCERS?

Marknadsföring handlar om att vara relevant för sin målgrupp och att leverera värde. Genom att samarbeta med influencers som har ett starkt inflytande hos din målgrupp – någon som de litar på och som de aktivt har valt att följa – får du en sannerligen ovärderlig plats för ditt varumärke.

Att samarbeta med influencers innebär att du får chansen att kommunicera med din målgrupp på deras villkor, i ett relevant sammanhang. De flesta influencers känner sina följare väldigt väl och har ägnat flera år åt att bygga upp en stark relation med dessa, och de har därför stenkoll på vad för slags content som skapar engagemang och driver försäljning. Denna expertis får du som företag ta del av när du samarbetar med influencers.

Genom att låta influencers prata med sina följare om ditt varumärke har du möjlighet att bygga upp en stark trovärdighet och samtidigt få högkvalitativt content, skapat för sociala medier och för din specifika målgrupp.

TA REDA PÅ HUR GLOBALA VARUMÄRKEN SKALAR UPP SIN
INFLUENCER MARKETING MED VÅR HJÄLP.

2019-12-09T09:58:08+00:00
Länsförsäkringar Fastighetförmedling - Influencer Marketing

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING

Hur marknadsför man en produkt som människor köper i snitt 8 gånger genom livet? I det här caset berättar vi om hur Länsförsäkringar Fastighetsförmedling framgångsrikt arbetar med influencer marketing!

2019-11-18T15:17:42+00:00
aco-influencer-marketing

ACO

Hur kan man på bästa sätt nå fram genom mediebruset till en yngre målgrupp med innehåll som är värdeskapande? I det här caset berättar vi mer om ACOs influencer-aktivering för hudvårdsserien "Pure Glow"!

2019-11-08T08:38:07+00:00
Froosh - Influencer Marketing

FROOSH

Hur når man fram med ett FMCG-brand till en uppassad målgrupp på flera marknader samtidigt? I det här caset berättar vi hur influencer marketing hjälpte Froosh med just det!