INFLUENCER MARKETING

– DATADRIVET OCH RESULTATFOKUSERAT

INFLUENCER MARKETING MED GARANTERAT RESULTAT. ERFARENHET AV ÖVER 20 000 AKTIVERINGAR FRÅN HELA VÄRLDEN.

Influencer marketing hjälper företag att nå mätbara resultat genom strategisk och datadriven process. Vårt AI-baserade verktyg används globalt av några av världens mest framgångsrika varumärken, för att skala deras influencer-aktiveringar och optimera resultat.

VI HJÄLPER DIG MED DIN INFLUENCER MARKETING
– FRÅN START TILL MÅL.

Vi hjälper dig med hela processen, från att utforma strategi och definiera lämpliga KPIer, till att tillsätta relevanta influencers som når din målgrupp. I vårt verktyg kan du följa alla din aktiveringar i realtid för att få en helhetsbild av din marknadsföring och full kontroll på din investering.

Cure Media - vår process

VAD ÄR INFLUENCER MARKETING?

Influencer marketing är en av världens snabbast växande och mest framgångsrika marknadsföringsmetoder. Det är idag en global mångmiljardindustri som har visat sig vara en stor bidragande orsak till att företag och varumärken kan växa och etablera sig betydligt snabbare än vad som var möjligt för bara några år sedan. Metodiken grundar sig i människans beteende att föredra rekommendationer från likasinnade människor snarare än traditionell reklam. I marknadsföring används kanalen i syfte att stärka varumärkeskännedom och driva försäljning – oavsett målsättning har det visat sig att influencer marknadsföring är ett oerhört kraftfullt verktyg.

Det kan äga rum via många olika plattformar, exempelvis på Instagram, Youtube, TikTok eller i personliga bloggar.

VARFÖR SAMARBETA MED INFLUENCERS?

Marknadsföring handlar om att vara relevant för sin målgrupp och att leverera värde. Genom att samarbeta med influencers som har ett starkt inflytande hos din målgrupp – någon som de litar på och som de aktivt har valt att följa – får du en sannerligen ovärderlig plats för ditt varumärke.

Att samarbeta med influencers innebär att du får chansen att kommunicera med din målgrupp på deras villkor, i ett relevant sammanhang. De flesta influencers känner sina följare väldigt väl och har ägnat flera år åt att bygga upp en stark relation med dessa, och de har därför stenkoll på vad för slags content som skapar engagemang och driver försäljning. Denna expertis får du som företag ta del av när du samarbetar med influencers.

Genom att låta influencers prata med sina följare om ditt varumärke har du möjlighet att bygga upp en stark trovärdighet och samtidigt få högkvalitativt content, skapat för sociala medier och för din specifika målgrupp.

TA REDA PÅ HUR GLOBALA VARUMÄRKEN SKALAR UPP SIN
INFLUENCER MARKETING MED VÅR HJÄLP.

2020-06-04T09:22:08+00:00
Länsförsäkringar Fastighetförmedling - Influencer Marketing

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING

Hur marknadsför man en produkt som människor köper i snitt 8 gånger genom livet? I det här caset berättar vi om hur Länsförsäkringar Fastighetsförmedling framgångsrikt arbetar med influencer marketing!

2020-07-23T11:41:35+00:00
aco-influencer-marketing

ACO

Hur kan man på bästa sätt nå fram genom mediebruset till en yngre målgrupp med innehåll som är värdeskapande? I det här caset berättar vi mer om ACOs influencer-aktivering för hudvårdsserien "Pure Glow"!

2020-09-24T13:45:53+00:00
ELLOS - Influencer Marketing

ELLOS

I det här caset berättar vi hur Ellos, med hjälp av Cure Media och influencer marketing, har gått tillväga för att uppnå sina försäljningsmål samt öka kännedomen av deras varumärken.