THERE’S A BETTER WAY TO INFLUENCE
– ARE YOU READY FOR IT?

THERE’S A BETTER WAY TO INFLUENCE
– ARE YOU READY FOR IT?

VI HAR GENOMFÖRT ÖVER 10 000 AKTIVERINGAR MED VARUMÄRKEN FRÅN HELA VÄRLDEN – OCH VI GARANTERAR RESULTAT.

VI HAR GENOMFÖRT ÖVER 10 000 AKTIVERINGAR MED VARUMÄRKEN FRÅN HELA VÄRLDEN – OCH VI GARANTERAR ALLTID RESULTAT.

Cure Media hjälper företag att nå mätbara resultat genom strategisk och datadriven influencer marketing. Vårt AI-baserade verktyg används globalt av några av världens mest framgångsrika varumärken, för att skala deras influenceraktiveringar.

1. INFLUENCER-STRATEGI

Gör influencer marketing till en integrerad
del av mediemixen.

Gör influencer marketing till en integrerad del av mediemixen.

Tillsammans går vi igenom era övergripande affärsmål och hur influencer marketing ska hjälpa er att uppnå dessa, som en del i er totala mediamix. Vi fastställer er målgrupp och perioden som profilerna ska publicera och aktivera sina följare. Vi hjälper er även att definiera relevanta och mätbara KPI:er, för att så småningom kunna mäta effekten av er investering.

CURE Influencer Marketing - Influencer Strategy

2. KREATIVT KONCEPT
& FÖRBEREDELSER

Få tillgång till detaljerad följardata
och ta datadrivna beslut.

Få tillgång till detaljerad följardata och ta datadrivna beslut.

Med hjälp av vårt AI-baserade verktyg samt erfarenhet och data från 10 000+ aktiveringar identifierar vi och väljer ut influencers som passar ert varumärke samt når er målgrupp. Vi rekommenderar här även vilka plattformar som ska aktiveras. Vi hjälper er att ta fram det kreativa konceptet samt koordinerar hela processen, med alltifrån godkännande av utkast till schemaläggning av poster.

3. AKTIVERINGSSTART

Följ dina resultat i realtid och optimera dina aktiveringar löpande.

Följ dina resultat i realtid och optimera dina aktiveringar löpande.

När aktiveringen är igång koordinerar och genomför vi hela processen i nära kontakt med utvalda influencers. I vårt verktyg har du möjlighet att mäta era KPI:er och följa resultatet i realtid. Under aktiveringens gång jobbar vi kontinuerligt med att optimera resultatet, för ett så bra utfall som möjligt.

CURE Influencer Marketing - Execution
CURE Influencer Marketing - Result

4. MÄTNING & OPTIMERING

Optimera och utvärdera resultat med hjälp av data, för att maximera din investering.

Optimera och utvärdera resultat med hjälp av data, för att maximera din investering.

Vi följer regelbundet upp på de uppsatta KPI:erna samt sammanställer en rapport över resultat och det content som har publicerats. Exempel på KPI:er vi mäter här är engagemangsnivå, försäljning, antal klick och visningar samt trafik till landningssida.

STYRKAN I INFLUENCER MARKETING SOM MARKNADSFÖRINGSKANAL.

Allt fler företag har börjat förstå vilka effekter influencer marketing kan ge. Oavsett om målet med din satsning är att bygga varumärkeskännedom, driva försäljning eller stärka ditt employer brand, är influencer marketing ett oerhört kraftfullt verktyg.

Det handlar om att vara relevant för sin målgrupp och att leverera värde. Genom att samarbeta med influencers som har ett starkt inflytande hos din målgrupp – någon de litar på och aktivt har valt att följa – får du en ovärderlig plats för ditt varumärke.

TA REDA PÅ HUR GLOBALA VARUMÄRKEN SKALAR UPP SIN
INFLUENCER MARKETING MED VÅR HJÄLP.

TA REDA PÅ HUR GLOBALA VARUMÄRKEN SKALAR UPP SIN INFLUENCER MARKETING MED VÅR HJÄLP.

2019-12-09T09:58:08+00:00
Länsförsäkringar Fastighetförmedling - Influencer Marketing

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING

Hur marknadsför man en produkt som människor köper i snitt 8 gånger genom livet? I det här caset berättar vi om hur Länsförsäkringar Fastighetsförmedling framgångsrikt arbetar med influencer marketing!

2019-11-18T15:17:42+00:00
aco-influencer-marketing

ACO

Hur kan man på bästa sätt nå fram genom mediebruset till en yngre målgrupp med innehåll som är värdeskapande? I det här caset berättar vi mer om ACOs influencer-aktivering för hudvårdsserien "Pure Glow"!

2019-11-08T08:38:07+00:00
Froosh - Influencer Marketing

FROOSH

Hur når man fram med ett FMCG-brand till en uppassad målgrupp på flera marknader samtidigt? I det här caset berättar vi hur influencer marketing hjälpte Froosh med just det!