MICRO INFLUENCERS

Fler följare = bättre resultat?

I begynnelsen av influencer marketing ansågs en influencer med ett stort antal följare driva mer konvertering och engagemang än en influencer med färre följare. Idag vet vi att influencers med färre, men mer engagerade följare, har en större inverkan på ett företags varumärke för att de anses vara mer trovärdiga. Det är dessa influencers vi idag känner till som micro influencers.

Så låt er inte luras av antalet följare; influencer marketing är mycket mer än så. Även om ett stort följarantal kan se imponerande ut så är den siffran bara en liten del av det faktiska värde en influencer kan bidra med. Fördelen med micro influencers är att de har en mindre och mer engagerad följarskara. Med mindre publik kan micro influencers vara mer personliga och mer engagerade i sina följare, vilket förmodligen är anledningen till att 61% av konsumenterna idag är mer benägna att följa dem än macro- och megainfluencers. Micro influencer är lättare för gemene man att relatera till då deras livsstil oftast går att likna vid ens egen. Med det tenderar också förtroendet för influencern att vara starkare, vilket slutligen resulterar i mer trovärdiga rekommendationer.

Micro influencers - Cure Media