Allt fler företag flyttar större och mer betydande budgetar till influencer marketing. 2019 förväntas branschen omsätta $7-10 miljarder, vilket är att jämföra med $5 miljarder 2018. I takt med denna snabba utveckling blir det allt viktigare med en datadriven approach till kanalen – annars riskerar du att kasta pengarna i sjön. I den här mini-bloggserien i två delar ger vi dig fyra anledningar till varför data är A och O i en framgångsrik influencer marketing-strategi – och här kommer de första två.

1. Identifiera influencers med relevant målgruppsdata

För att lyckas med din influencer-aktivering behöver du säkerställa att de influencers du väljer att samarbeta med faktiskt når din målgrupp. Ett vanligt misstag här är att gå på instinkt och välja profiler som man personligen gillar, eller som man hör att många på jobbet pratar om. Det är också vanligt att dra slutsatsen att en profils följare alltid speglar profilen själv, vilket inte alls behöver vara fallet. Om din målgrupp till exempel är kvinnor 25-35 år i södra Sverige kan det bli helt fel om du, baserat på magkänsla, väljer att samarbeta med 30-åriga Anna i Helsingborg – hennes följarbas kanske till 80% består av följare i Brasilien (som i värsta fall inte ens finns på riktigt!), och du träffar därmed helt fel.

För att lyckas med din influencer-aktivering är data en kritisk komponent. Dels kan du, med hjälp av detaljerad målgruppsdata, få hjälp med att hitta profiler som du med säkerhet vet når fram till din målgrupp. Dels har du möjlighet att identifiera konton med högt (och äkta!) engagemang och inflytande hos målgruppen. Med hjälp av data kan du också undvika konton med fejkföljare – något som blir allt viktigare i takt med att detta fenomen ökar.

2. Optimera utfallet med hjälp av ‘lookalike audiences’

Ett influencer marketing-samarbete kan på många sätt liknas med andra typer av annonsering, såsom Google Ads eller Facebook. På samma sätt som du håller koll på dina betalda annonser för att se vilka som presterar bra och vilka som behöver ändras eller bytas ut, bör du ständigt se över dina influencer-aktiveringar för att nå ett så bra resultat som möjligt. Om målet exempelvis är att öka försäljningen på er hemsida bör du kontinuerligt se över vilka influencers som faktiskt lyckas driva trafik som leder till sälj – och vilka som inte gör det. Genom att hålla koll på detta har du möjlighet att justera strategin och innehållet därefter.

För att kunna optimera dina aktiveringar på bästa sätt bör du ha tillgång till ett verktyg som kan hjälpa dig att ta fram så kallade ‘lookalike audiences’. Detta innebär att du med hjälp av AI och data kan identifiera influencers som liknar de profiler som presterat bra historiskt – och som därmed borde vara säkra kort även i kommande aktiveringar. Kort sagt; ju mer data du har till hands, desto bättre möjligheter har du att optimera utfallet.

3. Du kan få insikt i hur många som ser dina inlägg (true reach!)

Det är enkelt att tro att ju fler följare en influencer har, desto fler personer kommer att se profilens inlägg. Sanningen är att den estimerade, eller potentiella, räckvidden inte alls behöver vara densamma som den verkliga räckvidden (true reach). Om vi tar ett exempel: en influencer med 100,000 följare kan ha 10% true reach på sina inlägg, vilket innebär 10,000 faktiska visningar. En annan influencer med hälften så många följare kan ha högre andel true reach, låt oss säga 80%, vilket innebär så mycket som 40,000 faktiska visningar.

Med hjälp av denna data, som du kan få tillgång till med rätt verktyg, kan du enklare identifiera de influencers som når ut till flest personer i den valda målgruppen, oavsett antal följare.

4. Utvärdera dina influencer-aktiveringar korrekt och få en helhetsbild över din investering

För att lyckas med influencer marketing är mätning och uppföljning A och O – och här kommer såklart data in i bilden. Först och främst bör du se till att all mätning är korrekt uppsatt direkt från start och att du har koll på vilka KPIer som är relevanta att mäta på. Utan detta på plats är det som att vandra i vildmarken utan vare sig karta, kompass eller en slutdestination.

För att få en rättvis bild av din satsning gäller det att därefter ta ett steg tillbaka och försöka skaffa dig en helhetsbild av resultatet. Hur har det påverkat andra kanaler och hur kompletterar er influencer marketing er övriga marknadsmix? Kanske har den organiska trafiken ökat eller så har effekten av er sökannonsering förbättrats – två vanliga följder av ett genomtänkt influencer marketing-arbete.

Utöver att analysera onlinedata kan du med hjälp av varumärkesundersökningar även mäta hur faktorer såsom varumärkeskännedom, tänkbarhet och köpintention har påverkats till följd av er influencer marketing.

Sammanfattningsvis, för att kunna utvärdera din influencer marketing-satsning på bästa sätt är det väsentligt att du använder all data du har till hands istället för att stirra dig blind på enstaka KPI:er – först då kan du få en holistisk bild över din investering.

Missa inte att lyssna på detta poddavsnitt där vi gästar Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund, och går igenom grunderna i datadriven influencer marketing!