Hur skiljer sig marknadsföringsinsatser från varandra – är influencer marketing mer tidskrävande jämfört med andra marknadsföringsinsatser? I den här artikeln går vi igenom det jobb som ligger bakom ett inlägg från en influencer, hur du uppnår bäst tidseffektivitet när du arbetar med influencer marketing och vilka verktyg som är bra att ha om du väljer att jobba med kanalen in-house.

Internetanvändare världen över spenderade i snitt 144 minuter om dagen på sociala medier år 2019. En siffra som ökat 71% sedan 2012. Motsvarande har till exempel vårt TV-tittande minskat med 53% jämfört 2011. Trots att beteendet har förändrats drastiskt på några år spenderar marknadsförare mer budget på TV än på sociala medier. Det här är en trend som förutspås genomgå stora förändringar till år 2022.

tid-på-sociala-medier

Om du väljer att sköta influencer marketing på egen hand är det generellt en mer tidskrävande kanal om vi jämför med många andra marknadsföringsinsatser. Dels på grund av att det krävs mycket förberedelser, som att sätta upp mätning och att identifiera rätt influencers att samarbeta med, samt att kanalen kräver löpande optimering. Den tar också mycket tid i form av mer administrativa arbetsuppgifter, såsom att kontakta, förhandla priser, schemalägga och se över utkast för samtliga influencers individuellt. Det finns som tur är verktyg och system att ta till för att tidseffektivisera processen, som vi kommer att gå igenom nedan.

Ur ett tidsperspektiv, eller om du inte har kunskap och resurser internt, är det fördelaktigt att anlita en influencer marketing-byrå. Fördelen med det är att du själv kan bestämma hur mycket tid du vill lägga. En del marknadsförare vill till exempel vara med och godkänna till exempel utkast och vilka profiler som ska vara med i samarbetet, i samråd med byrån. Det vanligaste är däremot att överlåta arbetet helt till er influencer marketing-partner. Med det senare alternativet uppnår ni bäst tidseffektivitet och ger samtidigt byrån möjlighet att arbeta effektivt med det de är bäst på och brinner för. Bestämmer ni er för att skala upp er influencer marketing-strategi, till exempel till fler marknader eller till fler målgrupper, behöver det inte heller betyda att kanalen tar mer tid och resurser från er internt.

In-house eller byrå?  I den här guiden kan du läsa mer om vad de båda valen innebär för dig. 

Toppen av ett isberg

Ser du ett inlägg från en influencer är du inte ensam om att tänka att det inte är så mycket arbete bakom – men i själva verket är det publicerade inlägget bara toppen av ett isberg. Här har vi illustrerat processen bakom ett inlägg för att ge dig en bättre översikt!

vad-ligger-bakom-ett-influencer-inlägg