Det första du behöver planera för när du har valt att investera i influencer marketing är vad du behöver ha på plats för att mäta resultatet av din satsning. Med andra ord, vilka nyckeltal du ska mäta och utvärdera dina resultat på. Men hur går man tillväga för att mäta influencer marketing?

Mäter du inte din influencer marketing-insats så har du ingen aning om vad för resultat kanalen har utmynnat i – det vill säga om kanalen har varit framgångsrik. Har du mätningen på plats, men inte några bestämda nyckeltal att utvärdera mot, så ser du inte heller om satsningen har givit den förväntade effekten. Att definiera tydliga KPI:er och sätta upp mätning är därför en viktig förutsättning för att lyckas med din influencer marketing. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver ha på plats för att kunna mäta influencer marketing.

Först och främst är det viktigt att du vet vad du vill att kanalen ska generera. Innan du börjar ska du därför ha satt upp en övergripande strategi innehållande dessa tre delar.

3 saker du behöver ha på plats för att mäta influencer marketing

1. Syfte & Mål

Definiera både kortsiktiga och långsiktiga mål för din investering i influencers. De kortsiktiga ska fördelaktigen kunna följas upp varje månad, medan långsiktiga bör mätas annorlunda och utvärderas först efter 6 eller 12 månader.

2. KPI:er

Sätt upp tydliga nyckeltal som du kan mäta och utvärdera dina resultat på, för att se om satsningen har givit den förväntade och önskade effekten. KPI:er kan variera över året beroende på målsättningen för den aktuella perioden. I den här artiklen kan du läsa mer om olika typer av KPIer!

3. Förväntad effekt

Estimera vad du kommer att få för förväntade resultat och ROI av din influencer marketing. Detta är det kanske viktigaste i strategin, och någonting som kan vara svårt att definiera på egen hand. Här kan du med fördel ta hjälp av en influencer marketing-byrå – exempelvis har vi på Cure Media ett framework som i detalj kan kartlägga dessa estimat för just din satsning.

mäta-influencer-marketing

Använd dig av UTM-taggar och Google Analytics

När du har koll på den övergripande strategin finns det några konkreta saker du behöver göra för att så småningom kunna se vad kanalen genererar för resultat. Nedan går vi igenom UTM-taggar;varför är de ett måste och hur skapar man en bra UTM-länk? Du får också lära dig om hur du använder Google Analytics för att utläsa effekten av din influencer marketing individuellt, men även hur den påverkar dina andra kanaler.

Vad är en UTM-tagg?

UTM står för Urchin Tracking Module och är information som du adderar till en URL-länk för att Google Analytics kan utläsa vilken kanal och kampanj din trafik kommer ifrån. UTM-taggar används i alla digitala kanaler idag.

Varför är det viktigt att ha UTM-taggar för att mäta influencer marketing?

UTM-taggar är viktigt för du ska kunna se vilken influencer som genererat vad. Genom UTM-taggar kan du i Google Analytics få en detaljerad insikt i vad varje specifik influencer genererat för resultat. Använder du inte dessa så kan du inte mäta din influencer marketing fullt ut och vet heller inte vad, eller vem, som presterat bra eller dåligt.

För att kunna utläsa hur den individuella influencern har presterat så är det viktigt att du i UTM-taggen specificerar källa, profilens namn, plattform och kampanj. När du sedan vet vilken influencer som presterat bra och vad individen har genererat för resultat så kan du gå vidare och optimera din influencer marketing. Ett första steg i en bra optimeringsprocess är att fortsätta samarbeta med de högpresterande profilerna och byta ut de som inte gav förväntad effekt.

Med informationen i dina UTM-taggar kan du i Google Analytics sedan utläsa olika typer av konvertering – men även hur kvalitativ trafik din influencer marketing har genererat. Det gör du genom att titta på till exempel bounce rate (avvisningsfrekvens) och page sessions (webbsessioner).

Hur skapar man en UTM-tagg?

Du kan skapa en UTM-tagg på flera olika sätt. De flesta företag har en egen struktur för sina UTM-taggar men Google har också gratisverktyget “Campaign URL builder”. Skapa din UTM-tagg genom att ange så detaljerad information som möjligt. Som nämnt ovan, se till att särskilja på källa, kampanj, plattform och influencerns namn.

Checklista för UTM-tagg:

  • Källa (till exempel Influencer)
  • Kampanj (till exempel Julshopping)
  • Plattform (till exempel IGS)
  • Namn på influencer (till exempel Annamalm)

För att ge dig en bra översikt har vi sammanfattat det du behöver ha på plats för att mäta influencer marketing i en infograf nedan. Vi hoppas att den här artikeln har gett dig nya insikter och konkreta tips kring hur du går tillväga för att mäta influencer marketing. Lycka till!

mäta-influencer-marketing