Det första du behöver planera för när du har valt att investera i influencer marketing är vad du behöver ha på plats för att mäta resultatet av din satsning. Med andra ord, vilka nyckeltal du ska mäta och utvärdera dina resultat på. Men hur går man tillväga för att mäta influencer marketing?

Mäter du inte din influencer marketing-insats så har du ingen aning om vad för resultat kanalen har utmynnat i – det vill säga om kanalen har varit framgångsrik. Har du mätningen på plats, men inte några bestämda nyckeltal att utvärdera mot, så ser du inte heller om satsningen har givit den förväntade effekten. Att definiera tydliga KPI:er och sätta upp mätning är därför en viktig förutsättning för att lyckas med din influencer marketing. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver ha på plats för att kunna mäta influencer marketing.

Först och främst är det viktigt att du vet vad du vill att kanalen ska generera. Innan du börjar ska du därför ha satt upp en övergripande strategi innehållande dessa tre delar.

3 saker du behöver ha på plats för att mäta influencer marketing

1. Syfte & Mål

Definiera både kortsiktiga och långsiktiga mål för din investering i influencers. De kortsiktiga ska fördelaktigen kunna följas upp varje månad, medan långsiktiga bör mätas annorlunda och utvärderas först efter 6 eller 12 månader.

2. KPI:er

Sätt upp tydliga nyckeltal som du kan mäta och utvärdera dina resultat på, för att se om satsningen har givit den förväntade och önskade effekten. KPI:er kan variera över året beroende på målsättningen för den aktuella perioden. I den här artiklen kan du läsa mer om olika typer av KPIer!

3. Förväntad effekt

Estimera vad du kommer att få för förväntade resultat och ROI av din influencer marketing. Detta är det kanske viktigaste i strategin, och någonting som kan vara svårt att definiera på egen hand. Här kan du med fördel ta hjälp av en influencer marketing-byrå – exempelvis har vi på Cure Media ett framework som i detalj kan kartlägga dessa estimat för just din satsning.