Always-On Influencer Marketing (SE)2022-03-23T15:10:11+00:00

ALWAYS-ON
INFLUENCER MARKETING

ALWAYS-ON
INFLUENCER MARKETING

VAD ÄR ALWAYS-ON MARKNADSFÖRING?

Varje dag bombarderas vi av tusentals budskap och därför är det viktigt att som varumärke ständigt göra sig påmind hos målgruppen för att se effekt. Ofta tar det några månader innan du ser resultat på dina marknadsföringsinsatser, och influencer marketing är inget undantag. Även om det exempelvis blir en försäljningspeak eller ett stort antal omedelbara konverteringar så krävs det kontinuitet och tålamod för att se resultat på sikt.

För många aktörer i branschen är influencer marketing fortfarande en kanal för enskilda kampanjer. Helt enkelt för att det är enklare att hantera; mindre projektledning och ingen optimering är nödvändig (eller möjlig!). Vår filosofi är annorlunda. Always-on influencer marketing betyder att ha en långsiktig strategi, en närvaro hos er målgrupp över tid. Genom vår, vinter, höst och sommar. En always-on strategi gör att ert varumärke blir ett bestående inslag i målgruppens sociala flöden (som de spenderar 3 timmar på per dag!) vilket i sin tur gör er kommunikation mer trovärdig. Som vilken välmående relation som helst handlar det om ömsesidig kommunikation.

Cure Media - Experts in Always-On Influencer Marketing

VARFÖR BEHÖVER VI JOBBA ALWAYS-ON?

Ditt varumärke påverkas ofta positivt genom att samarbeta med influencers. Så vad händer om du bara dyker upp i deras flöde en enda gång? Sannolikt ingenting.

Ett varumärke som syns i ett par veckor hos några influencers och sedan försvinner spårlöst kommer aldrig att göra ett långsiktigt avtryck hos sin målgrupp. Din trovärdighet påverkas alltså inte bara av vilka influencers du arbetar med, utan även av hur frekvent du gör det. Med en always-on strategi bygger du upp ett förtroende hos din målgrupp, som förstår att du är att lita på – och samtidigt framträder du större och starkare än din konkurrent som kanske bara vågar satsa en gång.

KONTAKTA OSS

HUR FUNGERAR ALWAYS-ON?

Allt som är värt att göra är värt att göra bra – och det brukar ta tid.

De varumärken vi samarbetar med investerar i influencer i minst tre månader, även om de flesta väljer att börja längre än så. Efter mer än sju år i branschen har vi identifierat tre månader som det minsta intervallet inom vilket vi kan ge våra kunder den höga standard vi sätter på våra samarbeten; tre månader ger möjlighet att optimera, testa nya format, och hitta de bäst influencers för ert varumärke.

Ett varumärke som syns i ett par veckor hos några influencers och sedan försvinner spårlöst kommer aldrig att göra ett bestående avtryck hos målgruppen. En långsiktig strategi kommer att ge ert varumärke möjlighet att landa i en skräddarsydd och intelligent strategi – och därmed ge bestående resultat.

Cure Media - Experts in Always-On Influencer Marketing

ALWAYS-ON INFLUENCER MARKETING

Always-on fungerar som en stabil grund i alla våra influencer marketing-strategier. I vårt uppdrag att hjälpa varumärken inom fashion att maximera sin influencer ROI och uppnå den livslängd i kanalen som vi själv har, är vi passionerade i att utbilda marknadsförare om fördelarna med en marknadsföringsstrategi som är always-on. Vårt engagemang för kvantifierbara resultat innebär att vi är väl rustade för att backa upp effektiviteten av vår taktik, och vi är alltid beredda att hjälpa varumärken anpassa tillvägagångssättet för att stödja sina egna mål och strategi.

{"A?":"B","a":5,"d":"B","h":"www.canva.com","c":"DAEr3LxxDkw","i":"AuB2O00D8UOi-5q4GcfQcQ","b":1635157999779,"A":[{"A?":"J","A":304.09146200591664,"B":225.32852607758065,"D":891.8170759881672,"C":891.8170759881672,"a":{"D":500,"C":500},"b":[{"A":"M250 0a250 250 0 1 0 0 500a250 250 0 1 0 0-500z","B":{"C":"#d2eae9"}}],"c":{"A":{"D":500,"C":500},"D":"A","E":"A"}},{"A?":"J","A":546.982516958342,"B":693.6690876060294,"D":477.0227496052701,"C":477.0227496052701,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":701.5,"C":701.5},"b":[{"A":"M0.75 0.75H700.75V700.75H0.75z","B":{"A":false,"C":"#ffffff"}},{"A":"M16.35 41.53H685.16V659.98H16.35z","B":{"A":true,"B":{"A":{"A":"MAEtQiyqlVs","B":1},"B":{"A":-67.25125000000003,"B":16.350000000000023,"D":668.81,"C":836.0125}}}},{"A":"M701.5,701.5H0V0h701.5V701.5z M1.5,700H700V1.5H1.5V700z M685.9,660.72H15.6V40.78H685.9V660.72z  M17.1,659.22H684.4V42.28H17.1V659.22z","B":{"A":false,"C":"#ffffff"}}]},{"A?":"J","A":951.1839414542089,"B":722.8114308292322,"D":455.8996608753511,"C":54.18020398474627,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":150.7,"C":150.7},"b":[{"A":"M0 0h150.7v150.7H0z","B":{"C":"#ffffff"}}],"c":{"A":{"A":6,"B":6,"D":138.7,"C":138.7},"B":88.97407407407405,"C":0,"D":"A","E":"A"}},{"A?":"J","A":914.4969787230405,"B":911.3503473524078,"D":73.62384586426664,"C":73.62384586426664,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":500,"C":500},"b":[{"A":"M250 0a250 250 0 1 0 0 500a250 250 0 1 0 0-500z","B":{"C":"#ffffff"}}],"c":{"A":{"D":500,"C":500},"D":"A","E":"A"}},{"A?":"J","A":918.4726804681986,"B":915.3259177521558,"D":65.67270506477067,"C":65.67244237395042,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":500,"C":499.998},"b":[{"A":"M500 250.002c0 138.065-111.931 249.996-250 249.996-138.071 0-250-111.931-250-249.996C0 111.93 111.929 0 250 0s250 111.93 250 250.002z","B":{"A":true,"B":{"A":{"A":"MAEtQvD0TWA","B":1},"B":{"A":-18.261123002705972,"B":-49.204802651663215,"D":590.9935253013333,"C":547.0911491360913}}}}]},{"A?":"J","A":475.99473343638863,"B":171.78229093202847,"D":477.0227496052701,"C":477.0227496052701,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":701.5,"C":701.5},"b":[{"A":"M0.75 0.75H700.75V700.75H0.75z","B":{"A":false,"C":"#ffffff"}},{"A":"M16.35 41.53H685.16V659.98H16.35z","B":{"A":true,"B":{"A":{"A":"MAEtLpHJkAk","B":1},"B":{"A":-343.86240150093795,"B":16.350000000000023,"D":668.81,"C":1003.842401500938}}}},{"A":"M701.5,701.5H0V0h701.5V701.5z M1.5,700H700V1.5H1.5V700z M685.9,660.72H15.6V40.78H685.9V660.72z  M17.1,659.22H684.4V42.28H17.1V659.22z","B":{"A":false,"C":"#ffffff"}}]},{"A?":"J","A":845.11351253857,"B":390.13194552418867,"D":73.62384586426664,"C":73.62384586426664,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":500,"C":500},"b":[{"A":"M250 0a250 250 0 1 0 0 500a250 250 0 1 0 0-500z","B":{"C":"#ffffff"}}],"c":{"A":{"D":500,"C":500},"D":"A","E":"A"}},{"A?":"J","A":881.8004752697384,"B":201.5930290010131,"D":455.8996608753511,"C":54.18020398474627,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":150.7,"C":150.7},"b":[{"A":"M0 0h150.7v150.7H0z","B":{"C":"#ffffff"}}],"c":{"A":{"A":6,"B":6,"D":138.7,"C":138.7},"B":88.97407407407405,"C":0,"D":"A","E":"A"}},{"A?":"J","A":849.0892142837282,"B":394.10751592393666,"D":65.67270506477067,"C":65.67244237395042,"E":-5.50535400845092,"a":{"D":500,"C":499.998},"b":[{"A":"M500 250.002c0 138.065-111.931 249.996-250 249.996-138.071 0-250-111.931-250-249.996C0 111.93 111.929 0 250 0s250 111.93 250 250.002z","B":{"A":true,"B":{"A":{"A":"MAEtL3nCO3s","B":1},"B":{"A":-44.16163506119733,"B":-37.84729212736744,"D":596.0301147762602,"C":572.5907282401151}}}}]},{"A?":"K","A":993.8046795772062,"B":888.684001274236,"D":124.15451998534357,"C":12.646066443171476,"E":-6.193825446867253,"a":{"A":[{"A?":"A","A":"@idamarieisaksson\n"}],"B":[{"A?":"A","A":{"color":{"B":"#a6a6a6"},"font-size":{"B":"13.3333"},"font-family":{"B":"YADPnr2Ndjw,0"},"text-align":{"B":"center"}}},{"A?":"B","A":17},{"A?":"A","A":{"text-transform":{"B":"none"},"font-weight":{"B":"normal"},"leading":{"B":"1400.0"},"font-style":{"B":"normal"},"tracking":{"B":"0.0"}}},{"A?":"B","A":1},{"A?":"A","A":{"color":{"A":"#a6a6a6"},"font-size":{"A":"13.3333"},"font-family":{"A":"YADPnr2Ndjw,0"},"text-align":{"A":"center"},"text-transform":{"A":"none"},"font-weight":{"A":"normal"},"leading":{"A":"1400.0"},"font-style":{"A":"normal"},"tracking":{"A":"0.0"}}}]},"b":{},"d":"A","e":150.5372026967338,"f":15.33334,"g":false,"h":"A"},{"A?":"K","A":924.6356767031338,"B":392.12933349086813,"D":90.2075044818338,"C":42.336818226812426,"E":-6.193825446867253,"a":{"A":[{"A?":"A","A":"@josefineiivarsson\n\n\n"}],"B":[{"A?":"A","A":{"color":{"B":"#a6a6a6"},"font-size":{"B":"13.3333"},"font-family":{"B":"YADPnr2Ndjw,0"},"text-align":{"B":"center"}}},{"A?":"B","A":20},{"A?":"A","A":{"text-transform":{"B":"none"},"font-weight":{"B":"normal"},"leading":{"B":"1400.0"},"font-style":{"B":"normal"},"tracking":{"B":"0.0"}}},{"A?":"B","A":1},{"A?":"A","A":{"color":{"A":"#a6a6a6"},"font-size":{"A":"13.3333"},"font-family":{"A":"YADPnr2Ndjw,0"},"text-align":{"A":"center"},"text-transform":{"A":"none"},"font-weight":{"A":"normal"},"leading":{"A":"1400.0"},"font-style":{"A":"normal"},"tracking":{"A":"0.0"}}}]},"b":{},"d":"A","e":109.37648817418331,"f":51.33334,"g":false,"h":"A"}],"B":3000,"C":1500}

#E11 – VARFÖR ALWAYS-ON INFLUENCER MARKETING ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG

Den genomsnittliga konsumenten exponeras för cirka 3 000 kommersiella meddelanden varje dag. Ert varumärke är bara ett klick bort, men likaså är err konkurrenter. För att nå genom bruset måste ni finnas där er målgrupp är över tid – månader och år.

Faktum är att på dagens mättade marknad måste du vara beredd att spela långsiktigt för att att ens få chansen att bygga meningsfulla relationer med den moderna målgruppen.

I det här avsnittet kommer vi gå igenom 4 anledningar till att en always-on strategi är nödvändig för att lyckas med influencer marketing, och självklart dela med oss av våra bästa rekommendationer för hur du kommer igång.

LYSSNA HÄR
Influencer Marketing Talks Podcast Episode 11 Always On

ALWAYS-ON MARKETING

En stor del av all marknadsföring handlar om relationer. Influencer marketing erbjuder ert varumärke möjligheten att skapa relationer människor emellan. Relationer som över tid bygger trovärdighet mellan varumärke och målgrupp. En sådan kommunikation bör, och kan inte, stressas fram. Det är som vilken relation som helst mellan syskon, partners eller vänner – det tar tid.

VAD ANDRA LÄSER JUST NU

ALWAYS-ON INFLUENCER MARKETING FAQ

Vad är always-on influencer marketing?

Always-on influencer marketing handlar om att synas hos er målgrupp över tid, inte över några dagar eller veckor utan istället under månader och år. Som många andra marknadsföringskanaler krävs det kontinuitet och tålamod för att se bestående resultat, och influencer marketing är inget undantag.

Hur hjälper en always-on strategi vårt varumärke?

Always-on marknadsföring ger ert varumärke en chans att forma bestående och meningsfulla relationer med målgruppen. Det handlar också om att ge utrymme för förbättring. Att jobba långsiktigt med influencer marketing ger möjlighet att optimera och finjustera er strategi, till exempel att se vilken social plattform, influencers eller format för content fungerar bäst för att nå de mål ni satt upp? Genom den förståelsen kan ni sedan effektivisera er strategi och maximera er investering.

Varför är always-on bättre än enstaka kampanjer?

Marknaden är tuff och dagens konsumenter utsätts för ett svindlande antal marknadsföringsbudskap varje dag. Det räcker inte längre att arbeta med den största influencern eller ha de finaste bilderna, du måste bygga en relation med din målgrupp. Och som med alla andra relationer – det tar tid.

Go to Top