VAD ÄR INFLUENCER MARKETING?

VAD ÄR INFLUENCER MARKETING?

Influencer marketing är en av världens snabbast växande och mest framgångsrika marknadsföringsmetoder. Det är också en global mångmiljardindustri som har visat sig vara en stor bidragande orsak till att företag och varumärken kan växa och etablera sig betydligt snabbare än vad som var möjligt för bara några år sedan.

Metodiken bakom influencer marketing grundar sig i människans beteende att föredra rekommendationer från likasinnade personer framför de som vi får via traditionell reklam. Som en slags digital word-of-mouth på sociala medier, kan man säga.

På en grundläggande nivå går det att beskriva influencer marketing som “marknadsföring på sociala medier via inflytelserika personer”, så kallade influencers. Tack vare dessa personers förmåga att bygga starka band till sina följare har de flesta en enorm påverkanskraft, vilket gör detta till ett gyllene sammanhang för ditt varumärke att få synas i. Genom att samarbeta med trovärdiga personer som din målgrupp aktivt följer och lyssnar till, kan du på ett effektivt och pricksäkert sätt nå ut med ditt budskap till rätt personer.

Influencer marketing som kanal används idag i flera olika syften, såsom att stärka varumärkeskännedomen eller driva försäljning. Det kan också handla om att med influencers hjälp ta sig ut på nya marknader eller nå fram till nya målgrupper. Ytterligare ett viktigt användningsområde är få högkvalitativt innehåll, så kallat content, som är skapat av influencers, för din specifika målgrupp och för sociala medier.

Influencer marketing-samarbeten kan äga rum på flera olika sociala plattformar, exempelvis på Instagram, YouTube, TikTok eller i personliga bloggar. Oavsett kanal är det viktigt att jobba långsiktigt för att bygga upp trovärdighet hos målgruppen. På samma sätt som vi sällan minns en annons som vi har sett en gång i en tidning kommer vi heller inte minnas ett varumärke om vi bara ser det en enda gång hos en influencer.

MER OM INFLUENCER MARKETING