Micro Influencers är något alla talar om just nu. Allt mer budget har börjat läggas på just Micro Influencers. Men vad är egentligen en Micro Influencer och hur kan de hjälpa till att lyfta din marknadsföring och ditt varumärke?

Influencer Marketing har blivit en väldigt viktig del i de moderna företagens marknadsstrategier — och om det ännu inte är det för dig bör du tänka om. Intressant fakta är att hela 40% av svenskarna använder ad blockers, vilket ger företagen ännu större anledning att tillägna en del av marknadsföringsbudgeten på Influencers. Dessutom tror människor mer på rekommendationer från vänner än på traditionella reklaminsatser.

Influencers är riktiga personer som kan skapa hög trovärdighet och öka ROI på dina marknadsinsatser genom sina sociala kanaler. De tillåter företag att nå ut till sin målgrupp på ett sätt man annars inte kan.

Ett av många exempel på det är modeföretaget NA-KD, som har varit extremt duktiga på att kombinera större Premium Influencers med många mindre Micro Influencers. Nyckeln till deras Influencer Marketing-framgång stavas kontinuitet. De aktiverar influencers mer eller mindre varje dag. Resultat? På drygt två år har NA-KD gått från 0 till 400 MSEK i omsättning och enligt de själva är Influencer Marketing en stor bidragande faktor till framgången.

Vad är en Micro Influencer?

I takt med att att Influencermarknadsföring ökar i popularitet förändras även strategierna bakom marknadsföringen. En Influencer med ett högt antal följare ansågs driva mer konvertering och engagemang än en med färre följare. Idag vet vi att influencers med färre, men mer engagerade följare, kan ha en större inverkan på ett företags varumärke och anses vara mer trovärdiga. Det är dessa Influencers vi idag känner till som Micro Influencers.

Vi definierar Micro Influencers som personer med 3.000+ räckvidd i sina sociala kanaler. De är väldigt engagerade i sina följare och ofta specialiserade inom sitt område. Tack vare det driver de en extra hög nivå av engagemang och trovärdighet inom sin nisch. De är passionerade för vad de gör och de ses som en mycket trovärdig källa när det kommer till rekommendationer på vad man ska köpa. Micro Influencers har dessutom ofta en högre procentuell engagemangsnivå än vad många större Influencers har.

Vilka är fördelarna med att samarbeta med Micro Influencers?

Det finns många fördelar med att lägga en del av marknadsföringsbudgeten på Micro Influencers. Tänk dig att nå en pricksäker målgrupp och samtidigt nå ut på ett högst trovärdigt sätt. Följarna känner att innehållet är skapat specifikt för dem — och med trovärdighet kommer även konvertering.

Du förknippar helt enkelt ditt varumärke med en väl betrodd röst i branschen och du har en direkt anslutning till din målgrupp.

1. Trovärdighet – Följarna litar på Micro Influencern då de ser denne som en expert inom sin nisch

2. Relevans – du når rätt in i en högst relevant målgrupp

3. Hög engagemangsnivå

4. Kostnadseffektivt

New call-to-action