Skydd av personuppgifter

Denna policy för hantering av personuppgifter (”Policyn”) är utfärdad av Online Media Sweden AB, 556985-7765, med särskilt företagsnamn CURE MEDIA (”Cure Media” eller ”vi”, ”oss” och ”vår”).

Den här policyn beskriver hur dina personuppgifter hanteras, om du är en besökare på denna webbsida, om du är kontaktperson på ett företag som är leverantör, kund eller samarbetsparter till oss, eller om du ansöker om anställning hos oss. Vi respekterar och skyddar dina personliga uppgifter och behandlar dem på ett transparent och lagenligt sätt.

Notera att denna policy inte beskriver hur dina personuppgifter hanteras om du blivit en del, eller har fått ett erbjudande av oss om att bli en del, av vårt influerarnätverk. För detta har vi separat information.

Kontakta oss

Om du har frågor kring hur Cure Media som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter som framgår av denna policy, kontakta oss via info@www.curemedia.com eller skriv till oss på adressen Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm. Märk ditt meddelande ”Personuppgiftshantering”.

Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), https://www.imy.se

Cookiepolicy

Cookies, eller kakor, är små filer som sparas av din webbläsare när du besöker webbsidor. Det finns två huvudtyper av cookies, dels sessionscookies och dels ”permanenta” cookies. Sessionscookies lagras bara under ditt besök och raderas när du stänger din webbläsare. Övriga cookies lagras och känner igen dig när du besöker webbsidan igen. 

Cookies-filerna hjälper till att skilja på olika användare och hur dessa navigerar på webbplatsen. Denna information är viktig för oss på Cure Media så vi kan förbättra och anpassa webbplatsen till våra olika användare. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och därmed en bättre upplevelse av besöket på webbplatsen.

Hur man undviker cookies 

Om du vill undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur du går tillväga finns i din webbläsares hjälpavsnitt. För det fall du inte nekar cookies utgår vi ifrån, när du använder vår webbsida, att du samtycker till personuppgiftshanteringen via cookies.

Vilka personuppgifter vi samlar in via webbsidan 

Cookies

På www.curemedia.com tar vi både hjälp av förstaparts- och tredjepartscookies* för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas, som tidigare nämnts, när du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar på din dator så att webbplatsen känner igen dig från gång till gång om du återkommer med webbesök (permanenta cookies). 

På www.curemedia.com använder vi cookies för att underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas så snabbt som möjligt på din dator (förstaparts sessionscookies). 

Via analysverktyg (förstaparts session- och permanenta cookies) samlas statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen t.ex. hur lång tid besöket pågått, vilka sidor som besöks, vilken webbläsare som används. 

Dessutom använder vi cookies för att effektivisera och följa upp våra säljkampanjer och marknadsaktiviteter. För detta använder vi externa partners (tredjeparts permanent cookies).

*Definition förstaparts- och tredjepartscookies

Alla cookies har en avsändare i form av ett domännamn. En förstapartscookie är en cookie där cookien har samma domännamnsavsändare som webbplatsen, det vill säga att cookien sätts av webbplatsen som användaren besöker medan en tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än den som användaren besöker. Cookien har alltså en domännamnsavsändare som skiljer sig från den url som webbplatsen har.

Kontaktuppgifter via webbsidan

Om du anger att du vill bli kontaktad av oss anger du också dina kontaktuppgifter. Vi använder då dessa för att kunna kontakta dig enligt ditt önskemål. Vi sparar inte dessa uppgifter längre än vi behöver för att kunna kontakta dig, vi använder dem inte för andra ändamål annat än för att kunna marknadsföra våra tjänster till dig och vi för inte dina uppgifter vidare till annan.

Om du anger dina kontaktuppgifter samtycker du till ovan angivna användande. Du kan när som helst, i de utskick du erhåller, avböja vidare marknadsföring från Cure Media.

Personuppgiftspolicy – kontaktpersoner

Om du är Cure Medias kontaktperson på ett företag som är leverantör, kund eller samarbetsparter till oss använder vi dina uppgifter enligt följande.

För att Cure Media ska kunna uppfylla dess avtal med din arbetsgivare behöver vi ha uppgifter om den eller de kontaktpersoner vi ska kontakta för att diskutera och hantera avtalsrelationen. Vi samlar då in och behandlar ditt namn, dina kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer och e-postadress) och din position eller titel, och registrerar dem i våra system. Vi behandlar uppgifterna så länge som du är angiven kontaktperson avseende Cure Media för företaget du är anställd hos. Vi upphör med behandlingen när du inte längre är kontaktperson, eller när företaget du är anställd hos avbryter relationen med Cure Media.

Vi använder också dina uppgifter för att marknadsföra Cure Media tjänster till det företag du är anställd i. Cure Media har ett berättigat intresse att marknadsföra dess tjänster. 

Personuppgiftspolicy – anställningar

Om du är en person Cure Media skulle kunna tänka sig att anställa använder vi dina uppgifter enligt följande.

Vi behandlar uppgifterna enbart med ditt samtycke.

För att vi ska kunna kontakta dig och bedöma om du är en kandidat för Cure Media behöver vi ditt namn, dina kontaktuppgifter om uppgifter om tidigare erfarenheter samt utbildning (CV). Vi behandlar uppgifterna så länge som du är aktuell för anställning, eller fram till dess du återkallar ditt samtycke.

Säkerhet, integritet och tredje man

Vi använder bara dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy.

Bara de personer på Cure Media som behöver tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi har sedvanlig och fullgod IT-säkerhets på plats, för att förhin