Att ha en konkret influencer marketing-strategi är nyckeln till att förstå vilka resultat du kan förvänta dig och för att kunna använda metoden på rätt sätt i din övergripande marknadsföring under hela året. Här lyfter vi fram de tre viktigaste delarna ni måste ha med i er influencer marketing-strategi.

Företag som var ledande inom influencer marketing för 2-3 år sedan tenderar ofta att fortfarande göra samma sak idag. Men branschen är ännu mer snabbföränderlig än så – och att jobba med influencers kräver att du formulerar och utvärderar era planer år efter år. När du tar fram din influencer marketing-strategi måste du därför både ha ett långsiktigt tänk och en konkret metod för hur du ska arbeta med influencers löpande.

1. KPI:er

Utan KPI:er och relevanta nyckeltal kommer det inte att gå att mäta effekt på er marknadsföring. Detta gäller alla insatser (från Facebookannonsering till TV-reklam – du måste veta exakt vilket syfte influencer marketing ska uppfylla och hur ni ska utvärdera resultaten). Var noga med att anpassa era KPI:er över året, beroende på vilka olika kampanjer eller perioder ni arbetar utifrån.

Läs mer om hur du formulerar de rätta KPI:erna i vår guide “Så mäter du ROI på influencer marketing”.

Eftersom influencer marketing är en förhållandevis ny marknadsföringsmetod förekommer det inte sällan oklarheter kring vilka resultat man faktiskt kan förvänta sig. En influencer marketing-byrå kan hjälpa dig att göra en professionell utvärdering av hur influencers konkret kan leverera på dina övergripande mål, och därmed även hjälpa dig att pinpointa KPI:er för er insats.

2. Förväntad effekt och ROI

Att definiera resultatet av dina influencersatsningar, redan innan de genomförts, är något av det viktigaste för att kunna presentera en genomtänkt och användbar strategi – både för marknadsavdelningen och resten av verksamheten. Cure Media har utvecklat ett särskilt framework som i detalj kan räkna ut ett estimat på vilken effekt du kan uppnå med influencer marketing. Med förväntad ROI får du dessutom ett verktyg som är till stor nytta för att påvisa resultat och motivera värdet av influencer marketing internt – samt varför ni bör (eller inte bör) investera en väsentlig del av er totala marknadsbudget i detta.

3. Plan för aktiveringar

Ingen strategi är komplett utan en konkret handlingsplan! På samma sätt som du definierar när, hur och i vilka tv-kanaler er reklamfilm ska gå, måste du planera upplägget för aktiveringar genom influencer marketing. En influencersatsning bör inte enbart innefatta publicering ad-hoc, utan kräver ett detaljerat schema för att underlätta både för dig och profilerna ifråga. De planerar sin arbetsdag, och du planerar hur de olika publiceringarna ska fördelas och löpa under året. De företag som uppnår bestående resultat arbetar metodiskt och har en kontinuitet med löpande publiceringar.

New call-to-action