HUR PÅVERKAR CORONAVIRUSET (COVID-19) SOCIALA MEDIER? 3 EXEMPEL!

I och med de omständigheter som råder just nu, när coronaviruset sprider sig över Europa, är det mycket i vår omvärld och vardag som inte är som det brukar. Trots dess många ödesdigra konsekvenser öppnar det digitala samhälle som vi lever i idag upp för många kreativa lösningar - [...]