Nytt år, nya möjligheter – och just det, nya trender på ingång. Här hittar du våra fem viktigaste spaningar inför det nya året när det kommer till influencer marketing.

Influencer marketing växer så det knakar och har under de senaste åren etablerats som en självklar marknadsföringskanal bland många annonsörer. En studie från World Federation of Advertisers (WFA) som släpptes under 2018 visar att mer än 65% av globala annonsörer planerar att öka sina investeringar på influencer marketing de närmaste 12 månaderna, in i det nya året.

Så vad tror vi kommer vara extra viktigt inför 2019? Här kommer våra trendspaningar till dig som planerar att investera i, eller redan jobbar med, influencer marketing!

Långsiktighet och vikten av att ha en tydlig strategi på plats

En av de viktigaste nycklarna till lönsamhet när det gäller influencer marketing är kontinuitet. Fram tills nu har en vanlig taktik bland företag varit att “testa lite grann och se vad som händer” – men de företag som verkligen har lyckats är de som har tänkt långsiktigt med sin investering, redan från början. Genom att sätta upp tydliga mål, mätbara KPI:er och allokera resurser åt din influencer marketing-satsning kommer du på ett bättre sätt kunna följa och mäta dina resultat, precis som med all annan typ av marknadsföring. Detta är något som vi tror allt fler företag kommer att haja och haka på under 2019.

Smartare målgruppsurval med hjälp av AI

För att skapa en lyckad influencer marketing-kampanj är rätt målgrupp A och O. Processen för hur dessa målgrupper väljs ut har historiskt sett varit till stor del manuell, men med hjälp av AI kan du numera identifiera viktiga punkter och detaljer hos följare till de konton som har presterat bäst. Baserat på denna information kan du sedan skapa och använda dig av s.k. lookalike audiences – med andra ord målgrupper som liknar dem du vet har funkat bra tidigare.

Influencer marketing-plattformar med inbyggd AI finns på marknaden redan idag, bland annat är detta något vi på Cure Media erbjuder våra kunder. Vi tror att detta under 2019 kommer bli allt mer kritiskt, både för att det sparar tid i urvalsprocessen och för att det ökar chanserna till en lyckad kampanj.

Influencer marketing som en integrerad del av marknadsmixen

Tidigare har influencer marketing för många setts som något av ett komplement till den övriga marknadsföringen. År 2019 kommer det att bli ändring på detta. För att kunna ansluta dig till gruppen av företag som verkligen lyckas med sin influencer marketing måste du se den som en integrerad del av marknadsmixen – inte som ett fristående element. Med andra ord, den behöver få lika mycket kärlek och omsorg, eller planering och budget om du så vill, som era andra kanaler. Här är det viktigt att du tydligt definierar syftet och värdet med kanalen samt förstår hur den ska kunna komplettera och förstärka era andra marknadsföringsinsatser.

Virtuella influencers

Det går inte göra en trendspaning inför 2019 utan att lyfta detta fenomen som gjort entré i våra sociala flöden, nämligen virtuella influencers, eller “robotinfluencers”. Först ut var Miquela Souza, en 19-årig modell som bor i Los Angeles med över 1.5 miljoner följare på instagram – men som alltså inte finns på riktigt. Under 2019 tror vi att världen kommer få se mer av denna typ av artificiella influencers, och det kommer bli spännande att följa dess genomslagskraft, både i Sverige och på den globala arenan.

Autenticitet och trovärdighet

Forskningen visar att en viktig del av framgången i influencer marketing bygger på att det skapas ett förtroende mellan influencers och dess följare. Vår sista spaning handlar därför om själva kärnan till influencer marketing, nämligen förmågan att skapa trovärdighet på ett genuint sätt. På samma sätt som fenomenet virtuella influencers är viktigt att lyfta går det heller inte understryka vikten av att som företag lyckas skapa en känsla av autenticitet genom de influencers de väljer att jobba med. För att nå igenom bruset handlar det om att hitta rätt influencers som matchar ditt varumärke samt utforma content som utgår från er målgrupp, inte er själva. Detta kommer nu bli viktigare än någonsin.

New call-to-action