För att lyckas med influencer marketing bör du ta reda på vilket värde det kan tillföra din verksamhet samt hur det kan komplettera och förstärka dina andra kanaler och marknadsföringsinsatser. Här berättar vi hur du integrerar influencers i er mediemix på bästa sätt!

Det ligger ett omfattande och gediget arbete bakom de olika medie- och kanalstrategier ni sätter upp för era marknadsföringsinsatser under året. Varje kanal måste fylla ett konkret syfte, samt ha en anpassad budget och en tydlig strategi för att kunna uppfylla era mål. Samtidigt bör de komplettera varandra när det kommer till konvertering, försäljning och varumärkesbyggande. För att framgångsrikt kunna integrera influencer marketing i den totala mediemixen är det viktigt att se till vad du har för övergripande mål med din marknadsföring under året.

Om du har arbetat med influencers tidigare har det sannolikt varit något av ett mindre komplement till er övriga marknadsföring, och något som kanske gjorts utan större eftertanke kring vilket värde det faktiskt kan skapa för verksamheten. Men ditt ansvar som marknadsförare är att hela tiden utvärdera och utmana dina befintliga metoder – annars kommer du aldrig att kunna dra verklig nytta av influencers!

Precis som med alla dina andra kanaler – oavsett om det är print eller Facebook Ads – så krävs det att du förstår värdet av influencer marketing. Det är först då det kan bli en del av er totala mediemix. Visste du till exempel att influencer marketing kan vara ett räckviddsmedium av samma kaliber som TV?

Identifiera syftet med influencer marketing

Innan du kan börja samarbeta effektivt med influencers är det viktigt att du identifierar vilket syfte influencer marketing ska ha för er verksamhet. Vad ska det leverera på för nyckeltal? Handlar det till exempel om att sprida kännedom om ditt varumärke på en ny marknad, eller skapa direkta sälj? Oavsett om ditt syfte är att skapa branding eller driva försäljning så är det viktigt att sätta fingret på hur och varför influencer marketing ska fylla det.

En annan viktig del för att definiera värdet av influencer marketing är att undersöka vilken målgrupp du kan nå. Här bör ni samtidigt ta reda på varför just de här personerna följer influencers – är det för att få inspiration till husrenoveringen eller lära sig nya maträtter? Med dessa insikter kommer ni lättare att kunna göra val som motsvarar syftet med just er satsning.

Ifrågasätt och utmana dina traditionella kanaler

Alla dina kanaler genererar någonting, och vare sig det är konvertering eller räckvidd så är det nödvändigt att utvärdera hur influencer marketing kan vara en snäppet bättre lösning. Duktiga marknadsavdelningar arbetar kontinuerligt med att löpande utvärdera och ifrågasätta sina investeringar och strategier – för att hela tiden utvecklas och hitta nya vägar. Nyfikenheten är