Trovärdighet är A och O i influencer marketing. Att placera sin produkt i ett sammanhang som känns äkta och hos en profil som når ut till er målgrupp bör därför vara av högsta prioritet. Men hur ska man som varumärke tänka när det kommer till influencer marketing för konkurrerande produkter? Och vad händer med trovärdigheten när en profil gör samarbeten med produkter som konkurrerar med varandra? I det här inlägget besvarar vi vanliga funderingar och missuppfattningar inom området, och ger dig konkreta tips på hur du ska tänka. 

Vilken typ av produkt tillhandahåller du?

Sällanköpsprodukter och tjänster är ofta väldigt viktiga för att de har stor betydelse för konsumenten, såsom att välja bank eller att köpa en ny bil. Att sällanköpsprodukter inte är något man köper flera gånger i månaden är ingen nyhet; du har till exempel inte två olika barnförsäkringar samtidigt och du köper inte heller en ny bil varje vecka.

När det gäller FMCG-produkter (Fast Moving Consumer Goods), såsom smycken, kläder eller matvaror, är det absolut inte ovanligt att vi konsumenter använder flera olika märken samtidigt. Om du tar en sekund och tänker till – hur många olika varumärken har du på dig idag? Med största sannolikhet minst fyra, och många kommer upp i liknande antal – endast på accessoarer.

Beroende på om det är en sällanköpsprodukt eller FMCG påverkas därmed också hur du bör tänka kring influencer marketing och konkurrerande produkter. Influencers är människor precis som du och jag, och deras följare relaterar till profilen som de följer på samma sätt som de gör till en vän. Att en influencer marknadsför två olika matprodukter eller klädmärken samtidigt behöver alltså inte påverka trovärdigheten. Däremot bör du se upp med produkter som de flesta köper av oss köpet mer sällan, eller kanske bara en gång i livet. För sällanköpsprodukter är det viktigt att du gör din research; till exempel, har profilen nyligen gjort ett samarbete med en direkt konkurrent till er?

Vill du ha exklusivitet hos en specifik influencer?

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är huruvida ditt varumärke vill ha exklusivitet hos en influencer. Med exklusivitet menas ett avtal där profilen i fråga begränsas i sina övriga samarbeten med andra varumärken. Är detta något som efterfrågas är det bra att veta att prislappen i de flesta fall stiger med exklusiviteten. Detta för att urvalet för andra samarbeten (= ökade inkomster) för profilen smalnar av. Viktigt att ha i åtanke om du önskar exklusivitet är att profilerna kan komma att avböja din förfrågan, om de inte blir erbjudna ett mer långsiktigt samarbete tillsammans med ditt varumärke.

Istället för att förbjuda alla konkurrerande produkter är det mer rimligt att specificera en eller två varumärken som du vill undvika att profilen samarbetar med. Det bör även finnas en angiven tidsperiod för detta. På så sätt maximerar ni chanserna att ert varumärke kan samarbeta med de profiler som passar ert varumärke, KPI:er och målgrupp absolut bäst, samtidigt som ni kan dra en gräns gentemot era mest tydliga konkurrenter.

Är uppdragsbeskrivningen rimlig?

Slutligen, viktigt att ta med sig när du ska definiera uppdragsbeskrivningen för samarbetet är vad som egentligen är rimligt. Med uppdragsbeskrivning menas den brief som influencers ska följa inom samarbetet. Tänk till – vilka krav sätter du på profilen och är det en schysst uppdragsbeskrivning med rätt förutsättningar för ett lyckat samarbete? Vilka är egentligen direkta konkurrenter, och i hur många fall skulle det verkligen skada ert varumärke att ni syntes nära varandra? Om ni är för hårda i er brief ökar risken att influencers, som vore helt rätt för er, tackar nej – och tro det eller ej, men trovärdigheten kommer med största sannolikhet inte att öka på grund av att samarbeten med konkurrerande produkter stark begränsas. Som med mycket handlar det om sunt förnuft och att se till hur köpbeteendet ser ut för just er produkt eller tjänst.

Vill du få ytterligare tips och råd kring hur du jobbar med influencer marketing på bästa sätt kan du läsa mer i vår guide nedan! 

New call-to-action