Allt fler företag flyttar större och mer betydande budgetar till influencer marketing. 2019 förväntas branschen omsätta $7-10 miljarder, vilket är att jämföra med $5 miljarder 2018. I takt med denna snabba utveckling blir det allt viktigare med en datadriven approach till kanalen – annars riskerar du att kasta pengarna i sjön. I den här mini-bloggserien i två delar ger vi dig fyra anledningar till varför data är A och O i en framgångsrik influencer marketing-strategi – och här kommer de första två.

1. Identifiera influencers med relevant målgruppsdata

För att lyckas med din influencer-aktivering behöver du säkerställa att de influencers du väljer att samarbeta med faktiskt når din målgrupp. Ett vanligt misstag här är att gå på instinkt och välja profiler som man personligen gillar, eller som man hör att många på jobbet pratar om. Det är också vanligt att dra slutsatsen att en profils följare alltid speglar profilen själv, vilket inte alls behöver vara fallet. Om din målgrupp till exempel är kvinnor 25-35 år i södra Sverige kan det bli helt fel om du, baserat på magkänsla, väljer att samarbeta med 30-åriga Anna i Helsingborg – hennes följarbas kanske till 80% består av följare i Brasilien (som i värsta fall inte ens finns på riktigt!), och du träffar därmed helt fel.

För att lyckas med din influencer-aktivering är data en kritisk komponent. Dels kan du, med hjälp av detaljerad målgruppsdata, få hjälp med att hitta profiler som du med säkerhet vet når fram till din målgrupp. Dels har du möjlighet att identifiera konton med högt (och äkta!) engagemang och inflytande hos målgruppen. Med hjälp av data kan du också undvika konton med fejkföljare – något som blir allt viktigare i takt med att detta fenomen ökar.

2. Optimera utfallet med hjälp av ‘lookalike audiences’

Ett influencer marketing-samarbete kan på många sätt liknas med andra typer av annonsering, såsom Google Ads eller Facebook. På samma sätt som du håller koll på dina betalda annonser för att se vilka som presterar bra och vilka som behöver ändras eller bytas ut, bör du ständigt se över dina influencer-aktiveringar för att nå ett så bra resultat som möjligt. Om målet exempelvis är att öka försäljningen på er hemsida bör du kontinuerligt se över vilka influencers som faktiskt lyckas driva trafik som leder till sälj – och vilka som inte gör det. Genom att hålla koll på detta har du möjlighet att justera strategin och innehållet därefter.

För att kunna optimera dina aktiveringar på bästa sätt bör du ha tillgång till ett verktyg som kan hjälpa dig att ta fram så kallade ‘lookalike audiences’. Detta innebär att du med hjälp av AI och data kan identifiera influencers som liknar de profiler som presterat bra historiskt – och som därmed borde vara säkra kort även i kommande aktiveringar. Kort sagt; ju mer data du har till hands, desto bättre möjligheter har du att optimera utfallet.

I del två kommer vi att ge dig två till starka argument till varför data är king i en framgångsrik influencer marketing-strategi. Vi tipsar även om att ladda ner vår guide som ger dig framgångsreceptet för en datadriven influencer marketing-strategi!

New call-to-action