Vad är TikTok, som just nu är på alla marknadsförares läppar? Vad är egentligen grejen med den rekordväxande mobilappen, hur kan varumärken använda den i sin marknadsföring och, kanske den viktigaste frågan, är den här för att stanna? I den här bloggposten reder vi ut några av de vanligaste frågetecknen och ger dig en karta och kompass i TikTok-djungeln.

Vad är TikTok?

TikTok, eller Douyin som den heter på hemmamarknaden Kina, är en videodelningapp där användarna kan skapa och sprida korta videoklipp (15-60 sekunder) med musik, dans, läppsynk, filter och komiska inslag. För många är appen även känd som Musical.ly – detta var namnet på ursprungsappen, som i augusti 2018 köptes upp av moderbolaget till TikTok (Bytedance), då de två mobilapparna slogs samman.

Idag är TikTok den snabbast växande sociala medieplattformen, med över 800 miljoner aktiva användare i 155 länder världen över. År 2019 var TikTok den mest nedladdade appen på iPhone (FilterGrade), och denna eskalerande trend ser inte ut att stanna av inför 2020.

Vilka använder TikTok idag?

De mest aktiva användarna på TikTok är mellan 16-24 år och tillhör Generation Z – det vill säga, människor som har vuxit upp med internet och digital kommunikation som en självklarhet. Dessa personer är generellt sett snabba att haka på nya trender och fenomen inom sociala medier – något som passar bra in på just TikTok, då mycket av aktiviteten i appen går ut på att få viral spridning. Appen har även en åldersgräns på 13 år, men denna är såklart inte helt enkel att kontrollera.

Data från Ape App visar att till skillnad från Instagram, där majoriteten av användarna är kvinnor (65% mot 35%), är här mer än hälften av användarna män (56% mot 44%). Geografiskt sett är Indien, USA och Turkiet de länder som har flest TikTok-användare – om man bortser från Kina, där motsvarigheten Douyin finns.

Om man ser till Sverige då? Enligt rapporten Barnen och internet 2019 används TikTok av 27% av svenskar mellan 11-19 år. Bland de ännu yngre (mellanstadiebarn) använder 39% appen och 18% gör det dagligen. Denna siffra har varit relativt konstant sedan mätningen började.

Hur används TikTok av varumärken idag?

Trots att alla strålkastare just nu riktas mot TikTok är det få marknadsförare som faktiskt annonserar på plattformen. Studier visar att endast 4% av marknadsförare använder TikTok som en del i sin mediestrategi – jämfört med 89% för Facebook. Den främsta anledningen är troligtvis att användarna är relativt unga (och därmed inte i målgruppen), samt att det ännu inte finns en självklar annonseringsmodell på samma sätt som för till exempel Youtube eller Facebook.

Detta till trots finns det självklart flera globala varumärken som har testat på att marknadsföra sig på plattformen. Några exempel är Nike, Coca