Vad är TikTok, som just nu är på alla marknadsförares läppar? Vad är egentligen grejen med den rekordväxande mobilappen, hur kan varumärken använda den i sin marknadsföring och, kanske den viktigaste frågan, är den här för att stanna? I den här bloggposten reder vi ut några av de vanligaste frågetecknen och ger dig en karta och kompass i TikTok-djungeln.

Vad är TikTok?

TikTok, eller Douyin som den heter på hemmamarknaden Kina, är en videodelningapp där användarna kan skapa och sprida korta videoklipp (15-60 sekunder) med musik, dans, läppsynk, filter och komiska inslag. För många är appen även känd som Musical.ly – detta var namnet på ursprungsappen, som i augusti 2018 köptes upp av moderbolaget till TikTok (Bytedance), då de två mobilapparna slogs samman.

Idag är TikTok den snabbast växande sociala medieplattformen, med över 800 miljoner aktiva användare i 155 länder världen över. År 2019 var TikTok den mest nedladdade appen på iPhone (FilterGrade), och denna eskalerande trend ser inte ut att stanna av inför 2020.

Vilka använder TikTok idag?

De mest aktiva användarna på TikTok är mellan 16-24 år och tillhör Generation Z – det vill säga, människor som har vuxit upp med internet och digital kommunikation som en självklarhet. Dessa personer är generellt sett snabba att haka på nya trender och fenomen inom sociala medier – något som passar bra in på just TikTok, då mycket av aktiviteten i appen går ut på att få viral spridning. Appen har även en åldersgräns på 13 år, men denna är såklart inte helt enkel att kontrollera.

Data från Ape App visar att till skillnad från Instagram, där majoriteten av användarna är kvinnor (65% mot 35%), är här mer än hälften av användarna män (56% mot 44%). Geografiskt sett är Indien, USA och Turkiet de länder som har flest TikTok-användare – om man bortser från Kina, där motsvarigheten Douyin finns.

Om man ser till Sverige då? Enligt rapporten Barnen och internet 2019 används TikTok av 27% av svenskar mellan 11-19 år. Bland de ännu yngre (mellanstadiebarn) använder 39% appen och 18% gör det dagligen. Denna siffra har varit relativt konstant sedan mätningen började.

Hur används TikTok av varumärken idag?

Trots att alla strålkastare just nu riktas mot TikTok är det få marknadsförare som faktiskt annonserar på plattformen. Studier visar att endast 4% av marknadsförare använder TikTok som en del i sin mediestrategi – jämfört med 89% för Facebook. Den främsta anledningen är troligtvis att användarna är relativt unga (och därmed inte i målgruppen), samt att det ännu inte finns en självklar annonseringsmodell på samma sätt som för till exempel Youtube eller Facebook.

Detta till trots finns det självklart flera globala varumärken som har testat på att marknadsföra sig på plattformen. Några exempel är Nike, Coca-Cola och Walmart, som alla har startat en så kallad “hashtag challenge” – det vill säga, en sponsrad  utmaning som marknadsförs via en utvald hashtag. När användare sedan använder hashtaggen i sina videoklipp sprids budskapet vidare. Då TikTok, som tidigare nämnt, är ett perfekt medium för att starta virala trender är detta för många ett tacksamt sätt för varumärken att få spridning. Det är även ett av de de vanligaste sätten för varumärken att annonsera via plattformen idag – men fler metoder växer fram allteftersom. Exempelvis lanserade TikTok nyligen en så kallad In-app commerce, vilket gör det möjligt för varumärken att sälja produkter direkt i videoklippen, utan att mottagaren behöver lämna appen.

Via deras Hashtag Challenge Plus går det även att koppla produkter till specifika hashtags – en kombination av de båda annonsmetoderna, helt enkelt. Ett annat format som blir alltmer populärt är även in-video ads, det vill säga korta annonser som dyker upp mellan videoklippen. Som med mycket annan annonsering riskerar denna typ av annons att upplevas som störande, och kan enkelt ignoreras av användaren med en enkel swipe.

Hur ser framtiden för TikTok ut?

Även om TikTok inte är den självklara kanalen för alla kan det vara en bra idé att hålla ögonen på plattformens frammarsch. Saker kan ändras snabbt och för att hänga med i dagens digitala medielandskap gäller det att kontinuerligt utvärdera sina kanalval och strategier, för att fortsätta vara relevant mot sin målgrupp. Inom den närmaste framtiden är TikTok såklart mest intressant för de varumärken med en något yngre målgrupp, då denna är enklast att nå fram till just här. Om du har en ung målgrupp (under 20 år) kan vi även tipsa om att börja hänga på plattformen som användare för att lära känna din målgrupp bättre – browsa runt och se vad som trendar och engagerar dina potentiella köpare just nu!

Det finns mycket att säga om TikTok, men vi hoppas att vi har lyckats ge dig en samlad överblick. Det ska bli oerhört spännande att se hur plattformen utvecklas under året, och framför allt – om den lyckas attrahera fler ur den lite äldre målgruppen.