Influencer marketing är idag en kritisk komponent i många företags marknadmix. Ju större budget ni avsätter, desto mer behöver ni tänka till kring hur ni ska jobba med kanalen på bästa sätt för att nå maximal effekt. Många företag väljer att samarbeta med en influencer marketing-byrå medan andra väljer att sköta det på egen hand – in-house. Här lyfter vi några av de saker som är viktiga att ha i åtanke om ni väljer att sköta er influencer marketing internt!

1. Säkerställ att era influencers når ut till er målgrupp

Antalet influencers växer för varje dag och utan rätt karta och kompass är det risk att man går vilse i influencer-djungeln. Med en marknad som består av allt ifrån större och ofta kända profiler till micro och nano influencers med färre, men ofta mer engagerade följare, gäller det att från början ha stenkoll på vilka ni vill nå ut till och vad målet med er influencer-satsning är. Först då kan ni ge er ut på jakt efter rätt profiler. Viktigt att ha i åtanke när man utvärderar profiler är att en influencers följare inte alltid speglar profilen själv – en influencer som själv är 30 år och man kan till exempel ha en följarbas som huvudsakligen består av kvinnor i 20-årsåldern. Om er målgrupp är män i ungefär samma ålder som profilen, är risken alltså stor att ni prickar fel och att effekten uteblir.

2. Ge era influencers utrymme att vara kreativa

En av nycklarna till att lyckas med sin influencer marketing är att ge de profiler man samarbetar med utrymme att vara kreativa. Här gäller det att se influencers som kreatörer och content-skapare – deras jobb går bokstavligen ut på att vara kreativa med innehåll och de vet bäst hur de ska göra för att skapa engagemang och aktivitet hos sina följare. Det ska såklart finnas riktlinjer för ert samarbete, men var inte för sträng med ramarna och lås inte fast dig och profilerna i en fyrkantig brief – följarna är smarta och märker direkt när deras favoritprofil börjar kommunicera på ett nytt sätt som inte känns trovärdigt.

3. Sätt upp mätbara och relevanta KPI:er – från start

Att mäta och utvärdera influencer marketing är något som många idag ser som en utmaning. Vilka KPIer är viktigast och hur gör man för att mäta dessa? För att få till en bra process för er mätning gäller det att först och främst definiera vad målet med er influencer marketing är och vad det är ni vill uppnå, både på kort och lång sikt. Är målet att öka varumärkeskännedomen på en ny marknad, att driva trafik till er hemsida eller att öka försäljningen av en viss produkt? Ett tips är att införskaffa ett mätverktyg där ni på ett enkelt och överskådligt sätt kan följa och mäta utvecklingen av er influencer marketing-satsning, så att ni har möjlighet att optimera utfallet och dra lärdomar inför kommande kampanjer och influencer-aktiveringar.

Lästips: Så mäter du ROI på influencer marketing: Få koll på vilka KPI:er och andra viktiga faktorer som kommer att visa resultat av din satsning.

4. Sätt ihop ett dedikerat projektteam

Influencer marketing är en tidskrävande process och ett heltidsjobb. För att förstå hur mycket tid ni kommer behöva lägga ner bör ni från början fundera över hur storskalig ni har tänkt att er influencer marketing-insats ska bli på sikt – handlar det om enstaka produktutskick då och då, eller vill ni jobba always-on på löpande basis? Kanske på fler marknader än på er hemmarknad?

För att skapa en bra influenceravdelning in-house gäller det att sätta ihop en tydlig och dedikerad projektgrupp. Här behöver ni en influencer-strateg, en analytiker och en projektledare som kan ansvara över de olika delar som behövs för att ni ska kunna sköta er influencer marketing på ett effektivt sätt. Om planen är att så småningom skala upp er influencer marketing krävs det såklart att ni även skalar upp antalet resurser i samma takt.

Om du vill fördjupa dig i hur du jobbar med influencer marketing på bästa sätt – vare sig det är in-house eller via en influencer marketing byrå – kan du här ladda ner vår guide på just det temat.  Stort lycka till mer er influencer marketing-satsning!

New call-to-action