Hur vet man egentligen om engagemanget är äkta eller om följarna är fejk? Ett hett ämne inom influencer marketing handlar om just detta – hur man som företag ska gå tillväga för att kvalitetssäkra influencers. I det här blogginlägget delar vi med oss av 3 konkreta tips på vad du ska tänka på!

Det här med att kvalitetssäkra influencers kan vara en djungel och det kan vara  svårt att göra på egen hand. Det är viktigt att komma ihåg att nedan punkter är delar att ta hänsyn till och ofta ger dom oss en bild kring vilka influencers som är äkta och bra eller inte. Däremot så går det inte att dra alla över en kam och det finns undantag – en profil kan ibland leverera bra resultat, även om deras statistik går emot våra riktlinjer nedan. Mycket handlar om erfarenhet och att se till historisk data – det bästa ni kan göra är att utgå ifrån våra tips och därefter testa er fram. Lycka till!

Emma Lundsten, Head of Operations & Customer Success, Cure Media 

1. Vart finns följarna och vilka är de?

Det här är en fråga som ni bör ha svaret på redan innan det finns tankar på att starta upp ett samarbete med en influencer. Att en profils följare ska stämma överens med den målgrupp ni vill nå är grunden för att influencer marketing-investeringen ska lyckas. Så, förutom det faktum att du bör försäkra dig om att du når rätt målgrupp via profilen, så är det en bra fråga att ställa för att kvalitetssäkra. Titta alltså på vart följarna befinner sig geografiskt; Är de från länder dit profilen inte har någon förklarlig koppling? Om svaret är ja, var på din vakt.

Du kan även gå in på detaljnivå och se till trovärdigheten på profilens följares konton. Har följarna udda användarnamn, inga publicerade bilder eller följer långt fler till antalet än vad de har följare själva – se upp!

2. Engagemang – och vilken typ?

Att se till typ av engagemang är ytterligare ett steg i att kvalitetssäkra influencers. Här bör du titta på kvalitén på profilens engagemang – vad står i kommentarerna och vad är det för slags konton som kommenterar? Var uppmärksam om flertalet av kommentarerna består av få och liknande ord, på andra språk och ibland helt utan relevans till innehållet, eller till exempel bara emojis.

Däremot är köpt engagemang är inte längre bara kommentarer på ett annat språk från fejk-konton utan det blir allt vanligare i dagsläget med köpt engagemang från riktiga konton med kommentarer som ser relevanta ut. Däremot bör varningsklockorna ringa om en profil med till exempel 20.000 följare får över 100 kommentarer på sina bilder. Detta kan såklart inträffa i enstaka fall (till exempel när profilen i fråga delar med sig av en rolig livsnyhet eller något annat som inte sker varje dag) men inte varje gång.

3. Hur snabbt har profilerna vuxit?

Idag finns det verktyg som kan hjälpa dig att se en profils följarutveckling. Är det en pik med nya följare under en kort tid är det bra att gå tillbaka i profilens flöde för att se om något speciellt har hänt som kan förklara ökningen. Exempel på detta är om profilen gått ut med en graviditet, medverkat i en TV-serie eller liknande. Finns det ingen tydlig anledning till ökningen så kan det vara bra att vara vaksam.

Du kan även se till profilens faktiska räckvidd; är den relevant i relation till antalet följare? Cirka 60-70% faktisk räckvidd för inlägg i Instagrams Feed är en bra räckvidd för en profil i mellansegmentet som ligger på cirka 10.000-50.000 följare, men det är inte heller ovanligt att en profil med +100.000 följare kan ha cirka 30% faktiskt räckvidd på grund av gamla och oaktiva följare. Det är bra att ha i åtanke att dessa siffror är ett snitt och självklart kan skilja sig mellan profiler. Tänk även på att innehåll i Instagram Story generellt ligger på en mycket lägre faktisk räckvidd jämfört med innehåll i Instagram Feed.

Så, hur får du tillgång till den data som behövs?

Som du ser finns det många faktorer att hålla koll på för att kvalitetssäkra influencers. Delar av statistiken vi nämnt ovan såsom faktisk räckvidd och följargeografi är inte öppet att ta del av för andra än profilen själv. Istället måste du personligen be profilen att skicka statistiken till dig via till exempel en screenshot. Det finns mycket tid och resurser att spara om du istället tar hjälp av en influencer marketing-byrå med tillgång till verktyg och denna typ av influencer-data. De kan effektivisera processen och ge tydliga rekommendationer om en profil håller en bra kvalitet eller inte. Till exempel kan vi på Cure Media se huruvida en profil har en hög eller låg procentandel av trovärdiga följare eller likes – baserat på data och AI. Ganska häftigt, eller hur?

Om du vill fördjupa dig i hur du jobbar med influencer marketing på bästa sätt – vare sig det är in-house eller via en influencer marketing byrå – kan du här ladda ner vår guide på just det temat. Stort lycka till mer er influencer marketing-satsning!

New call-to-action