Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter och användande av Cookies

Vi behandlar olika typer av personuppgifter, detta görs för att vi skall kunna verka på en konkurrensutsatt marknad och för att vi skall kunna leverera de tjänster som vi tillhandahåller till företag och organisationer på en internationell marknad. Vi använder oss huvudsakligen av skälet intresseavvägning för att hantera dessa personuppgifter.

Inledning

Online Media Sweden AB Public Name Cure Media (“Cure Media”, “Vi”, “Vår” eller “oss”) är personuppgiftansvarig för behandling av personuppgifter i den verksamhet som vi bedriver.

Denna integritetspolicy redogör dels för den personuppgiftsbehandling som vi vidtar vid utförande av våra tjänster, dels för den personuppgiftsbehandling som sker när du besöker våra olika webbplatser och digitala kanaler. Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har som registrerad samt vilka cookies som används och varför.

Vänligen notera att vi utöver vad som anges i denna informationstext i olika sammanhang kan komma att lämna kompletterande information om viss särskild behandling av dina personuppgifter. Cure Media kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Cure Media är personuppgiftansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och i all vår verksamhet. Informationom hur du kontaktar oss finns under rubriken “kontakt” på hemsidan.

Hur uppgifter samlas in

När du besöker www.curemedia.com insamlas uppgifter om dig som används till att anpassa och förbättra innehållet och de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att uppgifter om dig samlas in, bör du ta bort cookies på din dator (se användarguide) och undvika att besöka webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av vilka uppgifter som samlas in, syftet med detta och vilka tredje parter som har tillgång till uppgifterna.

Cookies

Cookies är textfiler som skapas av webbplatsen och sparas på din dator, mobiltelefon etc. i syfte att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, generera statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som t.ex. virus.

Du har möjlighet att ta bort eller blockera cookies.

Se följande guide: Hur hantera cookies 

Om du tar bort eller blockerar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar optimalt eller att du inte får tillgång till visst innehåll.

Kontaktformulär

På webbplatsen finns ett antal kontaktformulär som du som besökare kan fylla i för att anmäla intresse för tex, delta i webinar, få kontakt, ladda ned informationsblad osv.

Prospectering & 3e part

I vår strävan att hitta nya kunder och att kunna utöva traditionellt försäljningsarbete förekommer det att vi på eget initiativ lägger in kontaktuppgifter till personer som har en viss befattning på ett företag och som därmed borde ha ett intresse av våra tjänster

Radering av personuppgifter

Du har givetvis rätt att när som helst be oss att radera dina personuppgifter alternativt be oss att sluta använda dem i kommunikation och marknadsföring. Om vi har ett aktivt avtal behöver vi dock ha personuppgifterna kvar för att kunna leverera den tjänst som du har beställt.
Om du vill att vi ska radera vissa av dina personuppgifter, alla personuppgifter eller upphöra med att använda dem i annat än sådant som är nödvändigt för att vi ska kunna leverera den tjänst som du eventuellt beställt så skickar du ett mail till info@curemedia.se

Personuppgifter

Personuppgifter är alla slags uppgifter som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar ett flertal olika uppgifter av det slaget.  Detta sker i samband med att du besöker olika sidor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, fyller i ett formulär eller en undersökning etc.

Personuppgifter vi behandlar är:

  • Cookies
  • Epostadress
  • Namn
  • Telefonnummer

Rättslig grund för behandling

Cookieid; Intresseavvägning, användaren förväntar sig relevant information i dialog med oss, användaren är också medveten om och förväntar sig att företag som vi använder cookies för tex, analys av webbplatsbeteende, anpassning av information etc

Epostadress; Intresseavvägning, vårt berättigade intresse består i att möjliggöra och underlätta kommunikation med kunder, leverantörer och övriga intressenter, användaren förväntar sig också att så sker

Namn och telefonnummer; Intresseavvägning, vårt berättigade intresse och användarens förväntan kring att vi vet vem vi kommunicerar med och vårt intresse i att kunna kontakta användaren och utöva vårt arbete. Användaren kan också förvänta sig att sådant sker utifrån den yrkesroll som de innehar.

Vidarebefordran av uppgifter

Vi nyttjar mjukvaror för att kunna hålla uppgifter, tex CRM Systemet hubspot. I dessa fall finns uppgifterna i system som tillhandahålls av 3e part, men det är vi som är personuppgiftansvarig, i den mån det är nödvändigt har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de ev. personuppgiftsbiträden som vi har.

Invändningar och klagomål

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig vi behandlar. Dessutom kan du när som helst invända mot att uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig lagras och behandlas. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att kräva att de korrigeras eller tas bort. Vänd dig i så fall till: info@curemedia.se.