Visste du att Instagram Influencer Marketing nästan dubblades under 2017? Det är helt klart en kanal med väldigt stor potential. Vi ger dig några konkreta tips på hur du behöver tänka för att nå framgång via Instagram Influencer Marketing!

Definiera dina mål

Det är viktigt att du definierar vilken framgång du vill nå via Instagram Influencer Marketing, så att du sedan enkelt kan mäta effekten av din kampanj. Vill du till exempel driva trafik till din webbplats, eller vill du öka konverteringar? Se till att du definierar ditt mål tydligt. När du har ett tydligt mål bör du spika de viktigaste KPI:erna, som du kan mäta framgången med för din kampanj. Vilka mätvärden är relevanta för ditt mål?

KPI:er som till exempel tillväxt i form av fler följare, engagemang eller räckvidd skulle vara avgörande för ett mål som innebär att öka varumärkeskännedomen. Om ditt mål är att driva intäkt ser du istället huvudsakligen på mätvärden som klickfrekvens och konverteringsfrekvens.

Hitta rätt influencers på Instagram

Vilka typer av influencers kommer kunna hjälpa dig att uppnå dina mål? Vill du uppnå stor räckvidd via Premium influencers? Eller vill du vinna förtroende hos en liten men relevant publik genom Micro influencers? Innan du tittar på influencers storlek i antal följare, måste du först titta på den viktigaste aspekten: relevans. Du bör arbeta med influencers som skapar innehåll som är relevant för ditt område.

Förutom relevans är det också viktigt att kolla på engagemang hos influencern. En influencer med hög procentuell engagemangsnivå är ett tecken på att denne skapar innehåll som följarna tycker om att interagera med. Man kan ta hjälp av ett influencer Network för att få fram relevanta influencers och korrekt statistik.

Se även till att du bygger upp ett genuint förhållande till de influencers du valt att samarbeta med, genom exempelvis fler nedslag med samma influencers. Detta är ett viktigt steg för att skapa högkvalitativa leads. Du bör även ge influencern utrymme till att skapa egna kreativa idéer för kampanjen. Detta för att de själva ofta vet bäst när det kommer till vad som engagerar deras följarskara.

Utför kampanjer i linje med dina mål

Det finns olika typer av kampanjer du kan utföra på Instagram, till exempel sponsrade inlägg i feed eller Instagram stories. Du kan vara kreativ i vilken typ av kampanj du vill utföra. Du behöver bara ha en klar uppfattning om vilken typ av kampanj som funkar bäst för att du ska uppnå ditt mål.

Se till att hålla dig till riktlinjerna

Instagram har gjort det enkelt för influencers och varumärken att annonsmärka sponsrade inlägg. Influencers kan lägga till en tagg som innehåller ”betalt samarbete med”, där de kan tagga ditt varumärke för de inlägg de skapar i samarbete med dig. Detta kommer se till att du följer de riktlinjer som finns uppsatta och att du undviker att råka ut för avgifter vid misslyckande av annonsmärkning.

Mät och följ upp dina resultat

Det räcker inte med att bara utföra en kampanj. Du bör också se till att kampanjen levererar de resultat du är ute efter, så att du kan avgöra huruvida dina investeringar är lönsamma eller inte. Du kan också se om några justeringar eller förbättringar är nödvändiga för att din kampanj ska kunna leverera bättre resultat nästa gång. Detta kan visa sig vara lite utmanande eftersom mätningen fortfarande är en stor utmaning inom Influencer Marketing. Här kan man tacksamt samarbeta med ett Influencer Network som hjälper till att mäta avkastning, engagemang, räckvidd, konverteringar, etc.

New call-to-action