Att Instagram döljer likes får konsekvenser för både influencers och varumärken. Men vilka är dessa och hur ska vi bemöta dem? I det här blogginlägget går vi igenom varför Instagram döljer likes, tre konkreta förändringar uppdateringen innebär för influencers och varumärken och hur du ska bemöta dem.

Varför döljer Instagram likes?

Vilken är anledningen till att dölja likes? Instagrams VD Adam Mousseri har i ett uttalande sagt att den främsta anledningen är att de vill minska pressen på plattformen och eliminera tävlingsmomentet som ‘likes’ innebär – detta med hänsyn till plattformens yngre målgrupp. Tanken är att användare istället ska fokusera på att inspirera och interagera med andra människor snarare än tävla mot varandra. Att dölja likes är uttryckligen en del i Instagrams arbete att utforma en mer hälsosam online-miljöm vilket i sin tur ska påverka hur människor uppfattar och använder plattformen. Men är likes helt borta? Nej, det är de inte. Förändringen innebär helt enkelt att andra följare inte kan se dina likes, men du själv kan fortfarande se hur många likes dina egna inlägg får – precis som innan, med andra ord.

I vilka länder har Instagram börjat dölja likes? 

Att dölja likes är inget nytt fenomen på Instagram utan funktionen rullades ut globalt i början av 2019 i Kanada, för att senare testas i bland annat USA, Japan, Brasilien och Australien. Nu har Instagram börjat dölja likes även i Sverige och några influencers har så sent som i förra veckan gått ut med att deras följare inte längre kan se likes på inläggen.

Vad innebär förändringen för influencers och varumärken?  

1. Att dölja likes kan skapa mer kvalitativt innehåll 

Att användare inte längre kan se antal likes på andras poster öppnar upp för ett mer kreativt tänkande. När fokuset förflyttas bort från antal likes tror Instagram att användare istället kommer att fokusera mer på innehållets kvalitet, till exempel bild och text – snarare än vad som funkar och inte enbart baserat på antal likes. Som enskild användare kan du fortfarande se hur många likes dina inlägg får, och kombinerat med andra mätetal se vad dina följare tycker om och inte. Som ett resultat av detta hoppas Instagram att användare ska våga lägga upp mer inspirerande bilder utan att oroa sig för att inlägget ska ses som “dåligt” enbart baserat på antal likes.

2. Dolda likes – hur påverkas algoritmen på Instagram? 

Du kan vara lugn! Algoritmen påverkas inte av att Instagram döljer likes. Instagram samlar fortfarande in all data, även likes, och som nämnt tidigare kommer den enskilda användaren fortfarande att kunna se antal likes på sina poster. På så sätt påverkar likes fortfarande inlägg i form av mätetal såsom engagemang och hur de prioriteras i flödet.

3. Viktigare än någonsin att ha en plattform med tillgång till dold statistik

Med anledning att likes fortfarande är ett mätetal som påverkar inläggets prestation, påverkar det också samarbeten mellan influencers och varumärken. För varumärken som jobbar med influencer marketing blir det svårare att få tag på, eller räkna ut, viktiga mätetal som visar på hur profiler presterar i ett samarbete. Det blir även svårare för varumärken att hitta relevanta influencers att samarbeta med.

Hur ska man som varumärke då göra för att säkerställa att influencer marketing-strategin baseras på korrekt data? Jo, lösningen är att använda sig av en influencer marketing-plattform med tillgång till dold statistik såsom likes. Förutom att säkerställa att ditt varumärke arbetar med rätt influencers för ditt varumärke kan de även rekommendera passande profiler för framtida samarbeten.

Avslutningsvis är det värt att nämna att dolda likes på Instagram egentligen inte är ett nytt fenomen. Dold statistik, såsom räckvidd, interaktioner och “swipe-up” har ju funnits på Instagram Stories hela tiden! Idag är Instagram Stories en mycket framgångsrik kanal för samarbeten – och den fortsätter att växa stadigt. Med största sannolikhet kommer inte heller denna förändring att påverka plattformen och din influencer marketing-satsning negativt – förutsatt att du säkerställer att marketing-plattformen du jobbar på har tillgång till dold data som inte syns i användargränssnittet, vill säga.  

Om du vill fördjupa dig ytterligare i ämnet rekommenderar vi att även ladda ner vår ultimata guide till influencer marketing!

New call-to-action