TA DIN AFFÄR TILL NYA HÖJDER MED HJÄLP AV INFLUENCER MARKETING

TA ER INFLUENCER MARKETING
TILL HELT NYA HÖJDER

VI HJÄLPER DIG ATT JOBBA STRATEGISKT MED INFLUENCER MARKETING – OCH VI VÅGAR FAKTISKT GARANTERA RESULTAT.

VI HJÄLPER DIG ATT JOBBA STRATEGISKT MED INFLUENCER MARKETING – OCH VI VÅGAR FAKTISKT GARANTERA RESULTAT.

Som en ledande aktör inom influencer marketing hjälper vi företag världen över att jobba med influencer marketing på ett strategiskt och datadrivet sätt. Vi hjälper till med hela processen, från att utforma strategi och definiera lämpliga KPIer, till att tillsätta relevanta influencers som når din målgrupp.

I vårt verktyg kan du följa alla din aktiveringar i realtid, så att du får en helhetsbild av din influencer marketing och full kontroll på din investering.

1. INFLUENCER-STRATEGI

Gör influencer marketing till en integrerad del av mediemixen.

Gör influencer marketing till en integrerad del av mediemixen.

Tillsammans går vi igenom era övergripande affärsmål och hur influencer marketing ska hjälpa er att uppnå dessa, som en del i er totala mediamix. Vi fastställer er målgrupp och perioden som profilerna ska publicera och aktivera sina följare. Vi hjälper er även att definiera relevanta och mätbara KPI:er, för att så småningom kunna mäta effekten av er investering.

 • Utforma strategi
 • Definiera målgrupp & KPI:er
 • Estimera förväntat resultat
CURE Influencer Marketing - Influencer Strategy

2. KREATIVT KONCEPT & FÖRBEREDELSER

Få tillgång till detaljerad följardata
och ta datadrivna beslut.

Få tillgång till detaljerad följardata och ta datadrivna beslut.

Med hjälp av vårt AI-baserade verktyg samt erfarenhet och data från 10 000+ aktiveringar identifierar vi och väljer ut influencers som passar ert varumärke samt når er målgrupp. Vi rekommenderar här även vilka plattformar som ska aktiveras. Vi hjälper er att ta fram ett kreativt koncept samt koordinerar hela processen, med alltifrån godkännande av utkast till schemaläggning av poster.

 • Kreativt koncept
 • Identifiera & tillsätta influencers
 • Godkänna utkast och schemalägga publiceringar
CURE Influencer Marketing - Preparations

3. AKTIVERINGS-START

Följ dina resultat i realtid och optimera dina aktiveringar löpande.

Följ dina resultat i realtid och optimera dina aktiveringar löpande.

När aktiveringen är igång koordinerar och genomför vi hela processen i nära kontakt med utvalda influencers. I vårt verktyg har du möjlighet att mäta era KPI:er och följa resultatet i realtid. Under aktiveringens gång jobbar vi kontinuerligt med att optimera resultatet, för ett så bra utfall som möjligt.

 • Resultat i realtid
 • Monitorering av aktivering
 • Löpande optimering mot uppsatta KPI:er
CURE Influencer Marketing - Execution
CURE Influencer Marketing - Result

4. MÄTNING & OPTIMERING

Optimera och utvärdera resultat med hjälp av data, för att maximera din investering.

Optimera och utvärdera resultat med hjälp av data, för att maximera din investering.

Vi följer regelbundet upp på de uppsatta KPI:erna samt sammanställer en rapport över resultat och det content som har publicerats. Exempel på KPI:er vi mäter här är engagemangsnivå, försäljning, antal klick och visningar samt trafik till landningssida.

 • Uppföljning av resultat
 • Sammanställning av content
 • Löpande optimering
CURE Influencer Marketing - Result
”Cure Media är en trygg modern partner att hålla i handen i en digital och föränderlig tid. De förstår sig på affären och är otroligt engagerade och pålitliga.”
– Delli Holmblad, Nordic Digital Communications Manager

ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR VI HAR HJÄLPT ANDRA VARUMÄRKEN ATT
SKAPA RESULTAT MED INFLUENCER MARKETING?

ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR VI HAR HJÄLPT ANDRA VARUMÄRKEN ATT SKAPA RESULTAT MED INFLUENCER MARKETING?

2019-11-18T15:17:42+00:00
aco-influencer-marketing

ACO

Hur kan man på bästa sätt nå fram genom mediebruset till en yngre målgrupp med innehåll som är värdeskapande? I det här caset berättar vi mer om ACOs influencer-aktivering för hudvårdsserien "Pure Glow"!

2019-11-08T08:41:14+00:00
Dr. Oetker - Influencer Marketing

DR. OETKER

I det här caset presenterar vi hur Dr. Oetker gick tillväga med sin influencer marketing-satsning och hur de lyckades bli Sveriges mest sålda fryspizza.

2019-11-08T08:40:05+00:00
Efva Attling - Influencer Marketing

EFVA ATTLING

I detta kundcase kan du läsa om hur Efva Attling lyckades öka sin varumärkeskännedom hos en yngre målgrupp med hjälp av influencer marketing.