De flesta marknadsförare idag är medvetna om de mest självklara styrkorna med influencer marketing och vi har skrivit flera bloggar på ämnet. En fördel, som alla kanske inte tänker på, är hur influencer marketing kan bidra med kvalitativt och relevant content – något som ofta är en bristvara för marknadsförare. Här ger vi dig fyra anledningar till varför influencer marketing är en riktig guldgruva, även ur ett contentperspektiv.

1. Contentprocessen är både tids- och kostnadseffektiv

Det främsta syftet, och kanske den allra mest självklara fördelen, med influencer marketing är ju möjligheten att nå fram till sin målgrupp genom människor som de relaterar till och litar på. Vad många inte tänker på är att allt det content som profilerna skapar går att använda även i företagets egen marknadsföring. Och det bästa? Allt content är redan klart och redo att använda! Tänk på att du behöver komma överens med profilen om hur du har tillåtelse att använda bildmaterialet, ofta kan detta kosta extra. Den kostnaden är dock minimal jämfört med vad det skulle kosta att hyra in en fotograf, en studio och det fototeam som ofta krävs för att ta bilder på samma nivå som influencers kan ta fram – de är ju experter på att ta fram bra content och gör det i stort sett varje dag.

2. Allt content är skapat för din målgrupp

En av styrkorna med att samarbeta med influencers är att de lagt ner mycket tid, ofta många år, på att bygga upp en relation till sina följare. Med denna erfarenhet i ryggen vet de vad för typ av content som skapar engagemang – vad som funkar och inte, helt enkelt. Det kan handla om alltifrån vilka slags bilder som får många likes eller vilka texter som engagerar och skapar en dialog. Genom att använda det content som influencers har skapat kan du alltså med säkerhet veta att innehållet är relevant för din målgrupp (förutsatt att du har valt rätt profiler som når din målgrupp, vill säga).

3. Innehållet är anpassat för sociala media

Ännu en fördel med att återanvända det content som influencers har skapat är att det i de flesta fall är anpassat för sociala media. Du behöver alltså inte göra om format eller tänka om kring era budskap för att de ska funka på sociala plattformar, vilket såklart sparar tid och energi. Här är det viktigt att se över er sociala mediestrategi så att innehållet är synkat och följer en röd tråd, oavsett om det är content skapat av influencers eller av er egen marknadsavdelning.

4. IGC är det nya UGC!

Ett buzzword som har florerat stadigt inom marknadsföring den senaste tiden är user generated content, eller UGC, det vill säga allt det innehåll om produkt eller tjänst som inte skapas av företaget själva utan av användaren/slutkonsumenten. Den främsta styrkan med denna typ av content är dess höga trovärdighet och autenticitet – det är en ju människa med en egen röst som står bakom. När du låter en influencer skapa content åt dig (influencer generated content = IGC) kan du uppnå samma effekt – vi människor har enklare att relatera till ett budskap när det kommer från en tydlig person, snarare än från ett företag – det ligger i vår natur. I många fall är de influencers ni väljer att samarbeta även en del av er målgrupp för produkten eller tjänsten i fråga, vilket ger er content som är skapat för er målgrupp, av er målgrupp.

New call-to-action