För att lyckas med influencer marketing idag är data A och O. I denna mini-bloggserie i två delar förklarar vi varför det är så extremt viktigt med en datadriven approach till influencer marketing. 

3. Du kan få insikt i hur många som ser dina inlägg (true reach!)

Det är enkelt att tro att ju fler följare en influencer har, desto fler personer kommer att se profilens inlägg. Sanningen är att den estimerade, eller potentiella, räckvidden inte alls behöver vara densamma som den verkliga räckvidden (true reach). Om vi tar ett exempel: en influencer med 100,000 följare kan ha 10% true reach på sina inlägg, vilket innebär 10,000 faktiska visningar. En annan influencer med hälften så många följare kan ha högre andel true reach, låt oss säga 80%, vilket innebär så mycket som 40,000 faktiska visningar.

Med hjälp av denna data, som du kan få tillgång till med rätt verktyg, kan du enklare identifiera de influencers som når ut till flest personer i den valda målgruppen, oavsett antal följare.

4. Utvärdera dina influencer-aktiveringar korrekt och få en helhetsbild över din investering

För att lyckas med influencer marketing är mätning och uppföljning A och O – och här kommer såklart data in i bilden. Först och främst bör du se till att all mätning är korrekt uppsatt direkt från start och att du har koll på vilka KPIer som är relevanta att mäta på. Utan detta på plats är det som att vandra i vildmarken utan vare sig karta, kompass eller en slutdestination.

För att få en rättvis bild av din satsning gäller det att därefter ta ett steg tillbaka och försöka skaffa dig en helhetsbild av resultatet. Hur har det påverkat andra kanaler och hur kompletterar er influencer marketing er övriga marknadsmix? Kanske har den organiska trafiken ökat eller så har effekten av er sökannonsering förbättrats – två vanliga följder av ett genomtänkt influencer marketing-arbete.

Utöver att analysera onlinedata kan du med hjälp av varumärkesundersökningar även mäta hur faktorer såsom varumärkeskännedom, tänkbarhet och köpintention har påverkats till följd av er influencer marketing.

Sammanfattningsvis, för att kunna utvärdera din influencer marketing-satsning på bästa sätt är det väsentligt att du använder all data du har till hands istället för att stirra dig blind på enstaka KPI:er – först då kan du få en holistisk bild över din investering.

Missade du del ett i serien? Den hittar du här! Du kan också läsa mer om ämnet i vår guide till framgångsreceptet för en datadriven influencer marketing-strategi!

New call-to-action