Det är viktigt att ha ett tydligt mål med vad man vill uppnå när det kommer till influencer marketing. Ett vanligt misstag många gör är att välja influencers enbart efter hur stor räckvidd profilen har. Den första frågan du som företag bör ställa dig är om kampanjen enbart ska driva till exempel konvertering eller om du bara vill skapa kännedom kring varumärket? Eller är det viktigt att faktiskt få med båda parametrarna?

Om du som företag vill nå ut med ett budskap kan det viktigaste vara att profilen faktiskt står för de värderingar som ditt företag står för, och då är det just de profilerna som ska tala för dig och ditt varumärke. Är räckvidden viktig kan det vara klokt att istället välja att nå ut med kampanjen via flera profiler.

Att ha miljontals följare på Instagram behöver inte betyda att man har en bra kanal för t ex konvertering. En person som har en mindre följarskara och är nischad inom en viss målgrupp kan ge minst lika bra engagemang.

Engagemang minskar med antalet följare

En undersökning som företaget Markerly genomförde visar att engagemanget minskar ju mer följare man har. Enligt denna studie har influencers med färre än 1000 följare 8% engagemang i form av likes och kommentarer och de med mellan 1000-10 000 följare har 4% i engagemang – alltså betydligt lägre. För de profiler som kommer upp i 10 000-100 000 följare har engagemanget landat på 2,4% och fortsätter man ännu längre, mellan 1 miljon-10 miljoner följare, så landar vi på 1,7%. Siffrorna understryker ytterligare en gång hur viktigt engagemanget är för kampanjer som gäller konvertering, alltså i vilken grad följarna interagerar i kanalerna. Att använda sig av räckvidd funkar väldigt bra vid varumärkesbyggande kampanjer när du  t ex vill nå ut med något budskap som ovan nämnt. Noterbart är också att äldre profiler ofta har lägre engagemang då den äldre målgruppen inte är lika benägna att gilla och kommentera.

För att sammanfatta så är det sällan kampanjer bör mätas endast på räckvidd. Det du bör lägga din vikt på är vad du vill få ut av kampanjen och sedan se till att profilerna anpassas efter kampanjmålet, för ett optimalt resultat. Lycka till!