Instagram har i dagarna gått ut med nya regler för branded content på plattformen. Är de nya verktygen en game changer för Influencer Marketing?

Tidigare har det varit samtal om huruvida reglerna för annonsmärkning är tillräckliga. Reklamombudsmannen och nätverken arbetar hårt för att utbilda samt agera bollplank, men långt ifrån alla lyckas nå ända fram. Reglerna har ibland upplevts luddiga och man kan lätt hamna i en gråzon. Nu tar Instagram tag i det genom att ändra reglerna och skapa nya förutsättningar för branded content. De ändringar som implementeras är bland annat;

1. Influencers kan nu annonsmärka med en text ovanför bilden/videon med texten ”paid partnership with” följt av annonsörens namn.

2. Företagen kan skapa en lista och namnge de influencers som kan tagga bolagets företagsprofil vid betald marknadsföring.

3. Företag kommer kunna se statistiken över de inlägg eller stories som taggats med varumärket via Facebooks statistikverktyg.

Vi på Cure Media listar här vad vi tror om ändringarna på Instagram:

1. Lättare för konsumenten

Det blir lättare för konsumenten att se betalda samarbeten. Detta är verkligen något positivt. Tydlig annonsmärkning uppskattas av följare då de själva kan avgöra ifall de vill ta del av det betalda innehållet eller inte. Det blir ännu viktigare att matcha varumärken med rätt influencer och säkerställa att man når en relevant målgrupp.

2. Boost för de seriösa

En ny standard med tydliga regler och mer transparens i branschen främjar alla duktiga influencers som finns där ute och gör ett bra jobb. De seriösa premieras helt enkelt. En tumstock för influencers är att max 30% av innehållet bör vara betalt innehåll för att inte tappa följarens intresse.

3. Ökad transparens

Det kan vara en utmaning för influencers som arbetar direkt med företag att lämna ifrån sig sin statistik, eftersom de kanske inte behövt det tidigare. Influencers är eftertraktade och kan välja vilka samarbeten de vill göra, och andra parametrar i kampanjerna har tidigare varit viktiga. Det kan bli fokus på andra saker nu. För kundens del kan det vara svårt att veta vad man gör med informationen och saknar annan relevant data att mäta mot.

4. Data för branded content

Det blir viktigt för aktörer inom influencer marketing att hitta vägar för statistik- och datainsamling från branded content på Instagram. Detta för att kunna analysera och göra benchmark i syfte att hjälpa annonsörer ta rätt beslut.

New call-to-action